Morska Wola [historia i autorzy]

Morska Wola – osada polska w Paranie w Brazylii. Założona w okresie międzywojennym z inicjatywy działaczy na rzecz kolonii polskich.

Morska Wola, założona w 1934, została podzielona na 286 działek po 25 ha i 62 działki miejskie po 100 x 60 metrów każda. Pierwsi osadnicy wyjechali w roku 1935. Koszt osadzenia jednej rodziny wynosił 3000 zł (bez kosztów biletów było to 735 zł, jak widać ogromną większość pochłaniały koszty podróży). W roku 1937 Morska Wola była zamieszkana w 50%. W wyniku nieprzychylnego stanowiska rządu Brazylii, opinii publicznej oraz braku zainteresowania emigracją do Brazylii (popularniejszym kierunkiem były Argentyna i Paragwaj), akcję zakończono w roku 1938.

Literatura

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu