Mlekotok [historia i autorzy]


Mlekotok (łac. galactorrhoea) — u kobiet, to wydzielanie mleka bez związku z ciążą lub przedłużony po porodzie okres laktacji. U mężczyzn - każde pojawienie się wydzielania mleka.

Prawie zawsze świadczy o zaburzeniach w układzie podwzgórzowo-przysadkowym i związany jest z zaburzeniami wydzielania prolaktyny, spowodowanego procesem zapalnym, nowotworowym, bądź organicznym uszkodzeniem OUN zwłaszcza międzymózgowia.

W diagnostyce różnicowej mlekotoku nieznanego pochodzenia trzeba brać również pod uwagę chorobę Wilsona (wątrobowo-soczewkowe zaburzenie metabolizmu miedzi) szczególnie jeśli objawy kliniczne sugerują hiperprolaktynemię, a stężenie prolaktyny mieści się w normie.

Do mlekotoku może dochodzić również w wyniku przewlekłego zażywania leków, takich jak rezerpina, chlorpromazyna lub też w wyniku urazów psychicznych i po operacjach w obrębie klatki piersiowej.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu