Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa [historia i autorzy]

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - ministerstwo istniało od 23 października 1987 do 31 grudnia 1996 (zlikwidowane w wyniku reformy Centrum).

Ministrowie gospodarki przestrzennej i budownictwa

  • Bogumił Ferensztajn, (ur. 1934 - zm. 1996), (PZPR) od 23 października 1987 do 1 sierpnia 1989
  • Aleksander Paszyński, (ur. 1928 - zm. 2001), (NSZZ Solidarność) od 12 września 1989 do 14 grudnia 1990
  • Adam Glapiński (PC) od 12 stycznia 1991 do 5 grudnia 1991
  • Andrzej Diakonow (PC) od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992
  • Andrzej Bratkowski (UP) od 11 lipca 1992 do 26 października 1993
  • Barbara Blida, (ur. 1949 - zm. 2007), (SdRP) od 26 października 1993 do 31 grudnia 1996

Ministerstwo Budownictwa powróciło do życia 5 maja 2005 roku w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Ministrem został Antoni Jaszczak

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu