Ministerstwo Gospodarki [historia i autorzy]

Ministerstwo Gospodarki (MG) – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.

Dział gospodarka obejmuje sprawy:

 • kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
 • podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej;
 • formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
 • współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;
 • promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 • nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym;
 • funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 • działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju;
 • kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi;
 • wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii.
Spis treści

Kierownictwo

 • Janusz Piechociński (PSL) – minister gospodarki, wicepremier od 6 grudnia 2012
 • Tomasz Tomczykiewicz (PO) – sekretarz stanu od 20 grudnia 2011
 • Jerzy Pietrewicz (bezpartyjny, z rekomendacji PSL) – sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu ds. deregulacji gospodarczych od 7 lutego 2013
 • Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu od 10 lipca 2008
 • Ilona Antoniszyn-Klik (PSL) – podsekretarz stanu od 24 listopada 2011
 • Andrzej Dycha – podsekretarz stanu od 21 grudnia 2011
 • Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu od 1 lutego 2012
 • Arkadiusz Bąk (PSL) – podsekretarz stanu od 1 sierpnia 2014
 • Elwira Gross-Gołacka – dyrektor generalny od 1 czerwca 2012

Lista ministrów

Minister gospodarki

 • Wiesław Kaczmarek (SdRP) od 4 lutego 1997 do 31 października 1997
 • Janusz Steinhoff (PChD/PPChD) od 31 października 1997 do 19 października 2001
 • Jacek Piechota (SLD) od 19 października 2001 do 7 stycznia 2003
 • Piotr Woźniak (bezpartyjny) od 31 października 2005 do 7 września 2007
 • p.o. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński od 7 września 2007 do 11 września 2007
 • Piotr Woźniak (bezpartyjny) od 11 września 2007 do 16 listopada 2007
 • Waldemar Pawlak (PSL) od 16 listopada 2007 do 27 listopada 2012
 • p.o. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk (PO) od 27 listopada 2012 do 6 grudnia 2012
 • Janusz Piechociński (PSL) od 6 grudnia 2012

Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej

 • Jerzy Hausner (SLD) od 7 stycznia 2003 do 2 maja 2004

Minister gospodarki i pracy

 • Jerzy Hausner (SLD) od 2 maja 2004 do 31 marca 2005
 • Jacek Piechota (SLD) od 31 marca 2005 do 31 października 2005

Podział organizacyjny

 1. Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego
 2. Departament Budżetu i Finansów
 3. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
 4. Departament Energetyki
 5. Departament Energii Jądrowej
 6. Departament Energii Odnawialnej
 7. Departament Funduszy Europejskich
 8. Departament Gospodarki Elektronicznej
 9. Departament Górnictwa
 10. Departament Handlu i Usług
 11. Departament Innowacji i Przemysłu
 12. Departament Instrumentów Wsparcia
 13. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
 14. Departament Komunikacji Społecznej
 15. Departament Polityki Handlowej
 16. Departament Prawny
 17. Departament Programów Offsetowych
 18. Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej
 19. Departament Ropy i Gazu
 20. Departament Spraw Europejskich
 21. Departament Strategii i Analiz
 22. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
 23. Biuro Administracyjne
 24. Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli
 25. Biuro Dyrektora Generalnego
 26. Biuro Informatyki
 27. Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych
 28. Gabinet Polityczny
 29. Sekretariat Ministra

Podległe jednostki

 • Główny Urząd Miar
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziały w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

Jednostki nadzorowane

 • Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel” w Katowicach
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie
 • Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu
 • „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Walne Zgromadzenie

Minister Gospodarki na podstawie pełnomocnictwa Ministra Skarbu Państwa wykonuje obowiązki Walnego Zgromadzenia spółek akcyjnych:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A.
 • Kompania Węglowa S.A.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • „WĘGLOKOKS” S.A.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu