Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Świdnica [historia i autorzy]

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. – spółka komunalna świadcząca usługi ciepłownicze dla mieszkańców i firm miasta Świdnica. MZEC Świdnica jest producentem energii cieplnej dla potrzeb miasta.

Spis treści

Historia

Historia MZEC Świdnica sięga lat 60. XX wieku kiedy to powstał system ciepłowniczy, wskutek oddania do eksploatacji ciepłowni osiedlowej przy zbiegu ulic Sikorskiego i Zamenhofa, ogrzewającej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej pierwsze budynki nowo powstającego Osiedla Młodych. W miarę rozbudowy Osiedla Młodych i sieci zaistniała konieczność rozbudowy źródła. W czerwcu 1973 roku wybudowano i oddano do użytku do użytku nową ciepłownię. Kotłownie i ciepłownie miejskie należały wtedy pod jurysdykcję Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. W 1976 roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu w skład, którego wszedł Oddział Energetyki Cieplnej w Świdnicy. W 1984 roku po zapadnięciu decyzji o budowie Osiedla Zawiszów WPEC rozpatrywał budowę nowej ciepłowni na nowo powstającym osiedlu. Ostatecznie nową ciepłownię uruchomiono na jesień 1986 roku. W styczniu 1993 roku, w wyniku prywatyzacji i transformacji gospodarki, zlikwidowano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. Powołano natomiast, po wyłączeniu zakładu świdnickiego ze struktur likwidowanego przedsiębiorstwa, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy. MZEC w początkowym okresie działał jako zakład budżetowy.

Stan obecny

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy jest producentem ciepła i energii która dociera do ponad 22 tysięcy mieszkańców miasta. Zaopatruje w ciepło również liczne zakłady przemysłowe, szkoły, placówki kulturalne, usługowe. MZEC dostarcza odbiorcom ciepło w postaci gorącej wody o temperaturze od 65 stopni Celsjusza do 150 stopni Celsjusza. MZEC zaopatruje w ciepło ponad 40% ogółu mieszkań i podmiotów gospodarczych w Świdnicy. Ciepło jest produkowane w 6 ciepłowniach a mianowicie przy ul.Pogodnej, Bohaterów Getta, Saperów, Rolniczej. W skład MZEC wchodzi też sieć ciepłownicza którą zakład zarządza i eksploatuje, a także kotłownie lokalne których łącznie jest 25 sztuk. Głównie opalane one są gazem ziemnym lub węglem typu eco-groszek.

Ciepłownia Zawiszów

Ciepłownia ta została oddana do eksploatacji w 1986 roku. Obecnie jest ona przestarzała i wymaga modernizacji. Moc ciepłowni wynosi 58,19 MW. W jej skład wchodzą dwa kotły. W latach 1994-1995 zautomatyzowano kotły oraz obiegi wodne ciepłowni. Budynek ciepłowni jest przystosowany do potrojenia mocy zainstalowanej. Ciepłownia wytwarza ciepło ogrzewcze oraz ciepło na potrzeby ogrzania wody. W 2005 roku jeden z kotłów [K-3]został zmodernizowany w technologii ścian szczelnych. Wymieniono stary system automatyki na nowocześniejszy oparty na sterownikach PLC.

Ciepłownia Zarzecze

Ciepłownia ta składa się z 5 kotłów o łącznej mocy 58,19 MW. Kotły te zostały zainstalowane w latach 1975-1978. Ciepłownia zasila duże firmy takie jak Świdnicka Fabryka Pomp, Zakłady Elektroniki Samochodowej Elmot czy też Szkołę Podstawową i Osiedle Zarzecze. MZEC na swojej stronie podaje (wrzesień 2007), że Zarzecze posiada cztery kotły WR-10, o łącznej mocy 46,52 MW. Rok 2008 to demontaż jednego kotła WR-10 (Nr 5) i postawienie w jego miejscu kotła KTM-500 dla potrzeb DOLMEBU w okresie letnim.

Ciepłownia Sikorskiego

Jest to przestarzała konstrukcyjnie i w złym stanie technicznym. Używana jest w okresie letnim dla potrzeb produkcji ciepłej wody. Została oddana do użytku w 1973 roku i posiada 4 kotły o łącznej mocy 11,6 MW. Tylko jeden z nich jest sprawny i dopuszczony do użytkowania. Ciepłownia posiada emisję spalin nie odpowiadającym normom. Ciepłowni już nie ma. W jej miejscu budowana jest obecnie "BIEDRONKA".

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza w mieście Świdnica posiada łączną długość 27 km. Jej stan techniczny jest różny. Na Osiedlu Młodych, gdzie wiek sieci sięga 30 lat nadaje się ona do wymiany z racji znacznego skorodowania rur. Natomiast na Osiedlu Zarzecze stan tej sieci jest dobry.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu