Mięsień marszczący brwi [historia i autorzy]

Mięsień marszczący brwi (łac. musculus corrugator supercilii) – u człowieka niewielki, parzysty mięsień położony bocznie od nasady nosa.

Spis treści

Budowa

Przyczep początkowy znajduje się w części nosowej kości czołowej, następnie włókna biegną lekko ku górze i odśrodkowo, krzyżując od spodu włókna mięśnia okrężnego oka, brzuśca czołowego mięśnia potyliczno-czołowego oraz częściowo mięśnia podłużnego. Przyczep końcowy znajduje się w skórze powyżej brwi.

Funkcja

Oba mięśnie marszczące brwi działają zazwyczaj jednocześnie. Skurcz tego mięśnia pociąga skórę nieco w dół, lecz przede wszystkim dośrodkowo. W ten sposób między brwiami, na nasadzie nosa, powstają dwa lub trzy pionowe fałdy (za fałdy poziome odpowiada mięsień potyliczno-czołowy). W mimice twarzy odpowiada to złości, zniecierpliwieniu lub cierpieniu (tzw. brew Laokoona). Nie zawsze jednak jego czynność ma związek z emocjami. Wytworzony przez niego fałd skórny na nasadzie nosa chroni także oczy na przykład przed ostrym światłem padającym z góry lub kroplami deszczu.

Unaczynienie

Zazwyczaj tętnica nabloczkowa.

Unerwienie

Gałązki od nerwu twarzowego (łac. nervus facialis) (VII).

Ciekawostki

Mięsień ten wyodrębnił się w toku ewolucji z mięśnia okrężnego oka. W związku z tym występują warianty rozwojowe, w których mięsień ten jest częściowo zlany z mięśniem okrężnym oka, lub jest go brak, zaś jego funkcję przejmują włókna mięśnia macierzystego.

Niektórzy psychologowie wykorzystują reakcję tego mięśnia wykrywaną w badaniu elektromiograficznym jako jedną z informacji o przeżywanych emocjach (reakcje nieprzychylne).

Literatura

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu