Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych [historia i autorzy]

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych (fr. Association Internationale des Arts PlastiquesAIAP, ang. International Association of ArtsIAA) - największa na świecie organizacja pozarządowa zrzeszająca artystów plastyków, założona w 1956 w Paryżu, dzieląca się na pięć regionów kulturowych: Europa, Azja i Oceania, Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka, Kraje arabskie.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie międzynarodowej współpracy artystów, w duchu wolności od estetycznych, politycznych i innych uprzedzeń. Organizacja dąży także do poprawy gospodarczej i społecznej pozycji artystów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz do obrony ich praw materialnych i moralnych. Umożliwia, poprawia i ułatwia artystom całego świata warunki pracy w dziedzinie sztuki w ramach spotkań, seminariów i wystaw w imieniu pokoju, tolerancji i akceptacji; współpracuje z UNESCO.

Twórcy reprezentowani są przez Narodowe Komitety IAA, z których wybierany zostaje Światowy Komitet Wykonawczy na Zgromadzeniach Generalnych.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu