Mięśnie przedramienia [historia i autorzy]

Mięśnie przedramienia - poprzecznie prążkowane szkieletowe znajdujące się na przedramieniu, czyli części kończyny górnej od łokcia do nadgarstka. Wyróżnia się tu zwykle 19 mięśni podzielonych na kilka grup.

Spis treści

Podział

Wyróżnia się 3 grupy mięśni- przednią, boczną i tylną.

Szczegółowy podział - poniżej w formacie Mięśnie kończyny górnej.

Grupa przednia

Jest to najsilniejsza grupa, zawierająca głównie zginacze. Najbardziej zewnętrznie leżą (od strony promieniowej do łokciowej) mięsień nawrotny obły, następnie mięsień zginacz promieniowy nadgarstka, Mięsień dłoniowy długi (najbardziej zewnętrzny, o łatwo wyczuwalnym ścięgnie, który może nie występować) oraz mięsień zginacz łokciowy nadgarstka. Nieco pod nimi leży mięsień zginacz powierzchowny palców. Wymienione mięśnie stanowią warstwę powierzchowną.

Najbardziej na zewnątrz z warstwy głębokiej leży (po stronie łokciowej) mięsień zginacz głęboki palców, jeszcze głębiej są (po stronie promieniowej) mięsień zginacz długi kciuka, a także - na samym "spodzie" - mięsień nawrotny czworoboczny.

Tylko oba mięśnie nawrotne kończą się na przedramieniu (k. promieniowa), pozostałe zmierzają do kości nadgarstka, przedramienia i palców.

Unerwienie: nerw pośrodkowy, nerw łokciowy, nerw międzykostny przedni

Ścięgna większości z tych mięśni przechodzą pod troczkiem zginaczy w kanale nadgarstka, tylko ścięgno m. dłoniowego długiego przechodzi nad nim w rozcięgno dłoniowe.

Grupa boczna

Do grupy bocznej, zwanej także promieniową, należą 4 mięśnie. Zaczynają się one zazwyczaj na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, przyczepy znajdują się zaś na kości promieniowej i na kościach śródręcza. Funkcją tych mięśni jest uczestnictwo w prostowaniu nadgarstka oraz odwracanie przedramienia.

Zaliczamy tutaj mięsień ramienno-promieniowy, leżący powierzchownie po promieniowej stronie na przedzie przedramienia, leżące za nim prostowniki promieniowe nadgarstka długi i mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka, a najgłębiej znajduje się mięsień odwracacz.

Unerwienie: nerw promieniowy

Grupa tylna

Także i tę grupę dzielimy na warstwę powierzchowną i głęboką.

Warstwę powierzchowną tworzą mięsień prostownik palców, częściowo przykryty nim leżący łokciowo mięsień prostownik palca małego i znów leżący bardziej powierzchownie i jeszcze bardziej łokciowo mięsień prostownik łokciowy nadgarstka. Mięśnie te są ze sobą częściowo zrośnięte.

Pomiędzy obiema warstwami znajdują się gałąź głęboka nerwu promieniowego oraz naczynia międzykostne tylne.

Do warstwy głębokiej należą mięsień odwodziciel długi kciuka, mięsień prostownik długi kciuka, mięsień prostownik krótki kciuka, częściowo przykryte warstwą powierzchowną, ale wydostające się spod niej po promieniowej stronie przedramienia, a także mięsień prostownik wskaziciela, leżący najbardziej łokciowo ze wszystkich.

Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

Ścięgna mięśni grupy bocznej i tylnej przechodzą pod troczkiem prostowników w 6 kanałach (od strony promieniowej do łokciowej)- grupa promieniowa:

 • odwodziciel długi kciuka, prostownik krótki kciuka
 • prostowniki promieniowe nadgarstka długi i krótki
 • prostownik długi kciuka

Grupa łokciowa:

 • prostowniki palców i wskaziciela
 • prostownik palca małego
 • prostownik łokciowy nadgarstka

Podział mięśni przedramienia (łac. musculi antebrachii) na 4 warstwy

Warstwa pierwsza

 • mięsień nawrotny obły (musculus pronator teres)
 • mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (musculus flexor carpi radialis)
 • mięsień dłoniowy długi (musculus palmaris longus)
 • mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (musculus flexor carpi ulnaris)

Warstwa druga

 • mięsień zginacz powierzchowny palców (musculus flexor digitorum superficialis)

Warstwa trzecia

 • mięsień zginacz głęboki palców (musculus flexor digitorum profundus)
 • mięsień zginacz długi kciuka (musculus flexor pollicis longus)

Warstwa czwarta

 • mięsień nawrotny czworoboczny (musculus pronator quadratus)

Warstwy pierwszą i drugą zalicza się do grupy mięśni powierzchownych, natomiast trzecią i czwartą - głębokich (warstwa czwarta to mięsień położony najgłębiej).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu