Metr sześcienny [historia i autorzy]

Metr sześcienny (symbol: m3) – pochodna jednostka objętości w układzie SI. Jest to objętość jaką zajmuje sześcian o krawędzi długości jednego metra. 1 m³ = 1 m · 1 m · 1 m W życiu codziennym jest to jednostka zbyt wielka do praktycznego stosowania, dlatego posługujemy się jednostkami podwielokrotnymi: litrem (inaczej decymetr sześcienny) lub hektolitrem. Popularną nazwą metra sześciennego jest kubik, który ma specyficzne zastosowanie w leśnictwie. Dla przykładu:

  • 1 dm³ to jeden litr,
  • 1 dm³ to 10 cm · 10 cm · 10 cm,
  • 1 m to 10 dm,
  • 1 m³ = 10³ dm³ = 1000 litrów,
  • 1 hm³ = 100³ m³ = 1000000 m³.
  • 1 m³ = 106 cm³

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu