Mediastinoskopia [historia i autorzy]

Mediastinoskopia – badanie pozwalające na zobrazowanie zawartości śródpiersia. Zabieg umożliwia pobranie wycinków tkanek (np. węzłów chłonnych) do badań histopatologicznych. Badanie zapewnia bezpośredni dostęp do okolic przedtchawicznych, okołotchawicznych, pod rozwidleniem tchawicy oraz okolic tchawiczno-oskrzelowych.

Spis treści

Wskazania

 • nowotwory śródpiersia
 • ocena zaawansowania raka płuc
 • powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia (np. chłoniak)
 • choroby płuc (np. sarkoidoza, histoplazmoza)

Przeciwwskazania

 • przebyta mediastinoskopia
 • zespół żyły głównej górnej
 • poważne odylenia w budowie tchawicy
 • choroby naczyń mózgowych
 • tętniak aorty piersiowej
 • zdjęcia RTG klatki piersiowej w historii
 • przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego
 • zaawansowana kifoza
 • niezdolność pacjenta do wyprostowania szyi

Badanie

Badanie wykonywane jest przy znieczuleniu ogólnym. Pacjent ułożony jest w pozycji leżącej na plecach z odwiedzeniem głowy ku tyłowi. Zabieg polega na wprowadzeniu mediastinoskopu poprzez nacięcie na szyi o rozmiarze 3–5 cm. Nacięcie wykonywane jest pomiędzy jabłkiem Adama, a rękojeścią mostka (wcięcie szyjne), później uwidacznia się tchawicę. Następnie przystępuje się do badania palpacyjnego w celu oceny obecności powiększonych węzłów chłonnych. Przyrząd wprowadzany jest do tunelu utworzonego palcem (pomiędzy tchawicą a mostkiem pacjenta) i przesuwa się w głąb śródpiersia. Wycinki tkanek pobierane są za pomocą ssaka oraz szczypczyków.

Powikłania

Najważniejsze:

 • odma opłucnowa
 • zakażenie rany
 • zaburzenia rytmu serca
 • niedowład nerwu krtaniowego lub przeponowego

Rzadkie:

 • krwawienie z dużych naczyń (np. aorta)
 • uszkodzenie tchawicy
 • uszkodzenie przełyku

Przypisy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu