Masa powierzchniowa [historia i autorzy]

Masa powierzchniowa - masa 1 m² tkaniny wyrażona w gramach. Jest to podstawowy parametr opisujący właściwości tkanin i innych płaskich wyrobów włókienniczych odpowiadający gęstości powierzchniowej. Masa powierzchniowa zależy od grubości tkaniny i zagęszczenia nitek.

Parametrem o podobnym znaczeniu, stosowanym powszechnie np. dla papieru, jest gramatura.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu