Masa molowa [historia i autorzy]

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej. Często mylona z masą cząsteczkową, lecz liczbowo jest równa tej wartości.

Jednostką masy molowej w układzie SI jest kg/mol, chociaż częściej wyrażana jest w jednostce pochodnej g/mol. Jednostka g/mol jest powszechnie stosowana jako znacznie wygodniejsza w użyciu, gdyż tak wyrażona masa molowa jest liczbowo równa względnej masie molowej oraz podobna do wartości liczby masowej.

Przykłady:

  • dla wodoru H2 masa molowa = 2 g/mol = 0,002 kg/mol,
  • dla wody H2O masa molowa = 18 g/mol = 0,018 kg/mol,
  • dla potasu K masa molowa = 39 g/mol = 0,039 kg/mol.

Wartości powyższych mas molowych są przybliżone.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu