METAe [historia i autorzy]

METAe Project – finansowany przez Komisję Europejską element projektu organizacji bibliotek elektronicznych, pozwalający zdigitalizować dokumenty historyczne, szczególnie zapisane nietypową czcionką (np. Gotyk, Fraktura, Szwabacha). czcionka "Fraktura"

W projekcie METAe uczestniczą m.in.:

Inne tego typu projekty:

  • COLLATE - Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized Historical Archive Material
  • CHLT - Cultural Heritage Language Technologies
  • PRESTO - Preservation Technology for European Broadcast Archives

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu