METAe [historia i autorzy]

METAe Project – finansowany przez Komisję Europejską element projektu organizacji bibliotek elektronicznych, pozwalający zdigitalizować dokumenty historyczne, szczególnie zapisane nietypową czcionką (np. Gotyk, Fraktura, Szwabacha). czcionka "Fraktura"

W projekcie METAe uczestniczą m.in.:

 • Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (koordynator), (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria),
 • Universität Linz, Institut für Angewandte Informatik, (Uniwersytet w Linzu, Austria)
 • Mitcom Neue Medien GmbH, (Niemcy)
 • CCS Compact Computer Systeme, (Niemcy)
 • Universidad de Alicante, (Hiszpania)
 • Friedrich-Ebert-Stiftung, (fundacja Freiedricha-Eberta, Niemcy)
 • Cornell University Library. Department of Preservation and Conservation, (Uniwersytet Cornella, USA)
 • Bibliothèque nationale de France (Biblioteka Narodowa, Francja)
 • The National Library of Norway, Rana division (Norweska Biblioteka Narodowa)
 • Biblioteca Statale A. Baldini, (Włochy)
 • Dipartimento di Sistemi e Informatica, University of Florence (Uniwersytet Florencki, (Włochy),
 • Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsbibliothek, (Austria)
 • Scuola Normale Superiore, Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali (Włochy)
 • Higher Education Digitisation Service HEDS, (UK)

Inne tego typu projekty:

 • COLLATE - Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized Historical Archive Material
 • CHLT - Cultural Heritage Language Technologies
 • PRESTO - Preservation Technology for European Broadcast Archives

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu