Lucjan Kaznowski [historia i autorzy]

Lucjan Kaznowski (ur. 11 lutego 1890 w Święcicy (pow. chełmski), zm. 19 marca 1955 w Puławach) – polski biolog, botanik, fitopatolog i hodowca roślin. Syn Konstantego Kaznowskiego (administratora rolnego i powstańca styczniowego) oraz Felicji Świątkowskiej, brat Kazimierza Kaznowskiego.

Od 1945 profesor fitopatologii i uprawy roślin UMCS w Lublinie. W latach 1937–39 i 1945–51 dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW) w Puławach. Od 1952 członek PAN. Wyhodował cenne odmiany uprawne roślin pastewnych (peluszki, lucerny, kukurydzy, rącznika), rozpowszechnił cenne odmiany tytoniu i wyhodował jego nowe odmiany.

Ukończył Wydział Rolny Szkoły Handlowej Edwarda Rontalera w Warszawie w 1909 r. oraz Wydział Rolny Instytutu Politechnicznego w Kijowie w 1914 r. Doktorat z nauk rolnych uzyskał w 1925 r. na SGGW w Warszawie, a w rok później (1926) obronił pracę habilitacyjną na tejże uczelni, uzyskując stopień docenta z zakresu hodowli i chorób roślin wraz z veniam legendi.

Autor ok. 60 prac naukowych oraz kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich: "Szczegółowa uprawa roślin" i "Agrotechnika". Kierownik 42 prac magisterskich, promotor kilku przewodów doktorskich, opiekun naukowy późniejszych profesorów i docentów. Najwybitniejsi uczniowie: Antonina Rumińska, Jerzy Korohoda, A. Rogoziński, J. Berbeć, W. Kulpa, S. Bawolski.

Członek tajnej organizacji PPS (1910 - 1916), uczestnik wojny obronnej w Lubelskim Ochotniczym Dywizjonie Jazdy (1920 - 1921), dwukrotnie aresztowany (1940 i 1944) i ciężko pobity przez gestapo.

Odznaczenia

  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1955 - pośmiertnie).
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1936)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1932)
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.