Lubuska Brygada WOP [historia i autorzy]

Lubuska Brygada WOP (LBWOP) – związek taktyczny Wojsk Ochrony Pogranicza.

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjne

Na podstawie zarządzenia ministra spraw wewnętrznych Nr 075/58 z 22 kwietnia 1958 9 Brygada WOP przeformowana została na 9 Lubuską Brygadę WOP. W 1961 roku dowództwo posiadało kryptonim Refren.

Z dniem 31 maja 1968 roku przeformowano brygadę z etatu 352/70 na etat 33/11 o stanie osobowym 2823 żołnierzy i 51 pracowników cywilnych.

Rozformowana w listopadzie 1989. Na bazie dowództwa brygady powstał Ośrodek Szkolenia WOP. Lewy odcinek na Nysie Łużyckiej został przekazany Łużyckiej Brygadzie WOP w Lubaniu Śląskim, zaś prawy odcinek na Odrze – Pomorskiej Brygadzie WOP w Szczecinie.

Struktura organizacyjna

 • Dowództwo, sztab i pododdziały dowodzenia – Krosno Odrzańskie
 • batalion WOP Tuplice
 • batalion WOP Gubin
 • batalion WOP Słubice

W 1976 roku strażnice i GPK podlegały bezpośrednio pod sztab brygady, a w miejsce dawnych batalionów zakwaterowano:

 • Ośrodek Szkolenia - Słubice
 • Ośrodek Szkolenia - Gubin
 • batalion odwodowy - Tuplice

Dowódcy brygady

 • płk Stanisław Czesławski – (od 1 grudnia 1956 do 5 lutego 1963)
 • płk Kazimierz Weron – (od 6 lutego 1963 do 17 czerwca 1970)
 • płk Walerian Mikołajczak – (od 18 czerwca 1970 do 18 czerwca 1982)
 • płk Andrzej Żurek – (od 16 grudnia 1982 do 1989)

Symbole brygady

Wojewódzki Komitet Obchodów 20–lecia LWP w Zielonej Górze w związku ze zmianą wzoru sztandarów wojskowych wystąpił z inicjatywą ufundowania dla brygady lubuskiej nowego sztandaru.

21 lipca 1963 roku przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. Sztandar z rąk dowódcy WOP otrzymał dowódca Lubuskiej Brygady WOP ppłk dypl. Kazimierz Weron, a następnie przekazał go dla pocztu sztandarowego.

Medale i odznaki honorowe przyznane Lubuskiej Brygadzie WOP

 • Złota odznaka honorowa „Za zasługi dla rozwoju województwa zielonogórskiego” (1965)
 • Odznaka „1000-lecia Państwa Polskiego" (1966)
 • „Złoty znak” Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (1969)
 • Odznaka za zasługi dla ZBoWiD (1969)
 • Krzyż „Za zasługi dla ZHP” (1971)
 • Medal pamiątkowy 25-lecia ORMO (1971)
 • Medal „Za zasługi w ochronie granic PRL” (1973)
 • Brązowy medal 30-lecia LWP (1973)
 • Medal pamiątkowy 200 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej (1974)
 • Złota odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (1974)
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK (1975)
 • Medal „Za zasługi dla LOK” (1977)
 • Złota odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” (1978)
 • Medal pamiątkowy z okazji 35 rocznicy LWP (1978).

Przekształcenia

2 Oddział Ochrony Pogranicza → 2 Poznański Oddział WOP → 10 Brygada Ochrony Pogranicza → 9 Brygada WOP → 9 Lubuska Brygada WOP → Lubuska Brygada WOP → Ośrodek Szkolenia WOP w Krośnie Odrzańskim → Lubuski Oddział Straży Granicznej → Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu