Listownica [historia i autorzy]

Listownica (Laminaria) - rodzaj glonów z klasy brunatnic.

Rodzaj liczy 30 gatunków, występujących w morzach północnych. Budową zewnętrzną przypomina wielki (długość kilkunastu metrów) liść ogonkowy, przyczepiony do podłoża (części: liściokształtna (fylloid), łodygokształtna (kauloid) i chwytnikowa (ryzoid)). Jest surowcem do produkcji jodu (który odkłada się jako kryształki jodków wewnątrz komórek) oraz kwasu alginowego. Zbierana przez mieszkańców terenów nadmorskich jest stosowana jako pasza dla zwierząt oraz nawóz, a czasem bywała stosowana jako roślina lecznicza przy niedoborze jodu, obecnie zaś ma zastosowanie w produkcji kosmetyków. We wschodniej Azji jest także wykorzystywana jako pożywienie (kombu), w Europie rzadko, głównie w przeszłości w czasach głodu (kapusta morska). Zbiorowiska listownic są schronieniem dla wielu zwierząt morskich i atrakcją nurkową. Najczęściej występują tuż poniżej dolnej granicy odpływu (syzygijnego).

Wybrane gatunki:

  • Listownica Cloustona (Laminaria cloustoni)
  • Listownica palczasta (Laminaria digitata)
  • Listownica północna (Laminaria hyperborea)
  • Laminaria sinclairi

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu