Lista szkół w Jeleniej Górze [historia i autorzy]

Spis treści

Szkoły podstawowe

Specjalne Szkoły Podstawowe

 • Szkoła podstawowa Specjalna

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (dawniej Szkoła podstawowa nr 1)
 • Gimnazjum nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego (dawniej Szkoła podstawowa nr 14)
 • Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego (dawniej Szkoła podstawowa nr 12 im. II Armii Wojska Polskiego)
 • Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich (dawniej Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Karola Świerczewskiego)
 • Społeczne Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Gimnazja specjalne:

 • Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze
 • Gimnazjum specjalne
 • Gimnazjum dla Dorosłych AMICUS
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych

Szkoły ponadgimnazjalne

Licea ogólnokształcące:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szkoły techniczne:

 • Zespół Szkół Technicznych "MECHANIK"
 • Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej

Szkoły zawodowe:

 • Zespół Szkół Przyrodniczo - Żywieniowych
 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica
 • Zespół Szkół Licealnych i Usługowych

Inne:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych
 • Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

Szkoły policealne

 • Centrum Kształcenia Plejada
 • TEB Edukacja Szkoły Policealne

Szkoły wyższe

Historia szkolnictwa wyższego w Jeleniej Górze sięga lat 60. XX wieku, kiedy to powołano do życia w mieście pierwsze punkty konsultacyjne większości wrocławskich uczelni: Politechniki, Uniwersytetu i Akademii Ekonomicznej. W ciągu kilkunastu kolejnych lat najbardziej z nich rozwinęły się placówki politechniki i akademii ekonomicznej. Pierwsza z nich dysponuje filią mieszczącą się w Cieplicach w Pałacu Schaffgotschów, zaś druga wydziałem zamiejscowym - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, znajdującym się przy ulicy Nowowiejskiej.

Pierwszą samodzielną szkołą wyższą w Jeleniej Górze była Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna, którą utworzono w 1969 roku. Została ona rozformowana decyzją władz wojskowych w 1997 roku. Rok później utworzono drugą, a zarazem pierwszą cywilną jeleniogórską uczelnie, którą było Kolegium Karkonoskie.

Uczelnie państwowe

 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Politechnika Wrocławska, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

Uczelnie niepaństwowe

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Zamiejscowy Ośrodek w Jeleniej Górze

Uczelnie nieistniejące

 • Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna
 • Kolegium Nauczycielskie
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu