Lista spalinowych zespołów trakcyjnych i wagonów eksploatowanych w Polsce [historia i autorzy]

Spis treści

Normalnotorowe

Eksploatowane obecnie

Seria
pojazdu
Typ Układ osi Producent Lata
budowy
Liczba Zdjęcie Przewoźnicy
SN81 SPA-66 1'A'+1'1' Kolzam 1988-1990 4 PKP (dawniej: 6)
Przewozy Regionalne
SN82 DH1 2'B' Duewag 1983 3 Przewozy Regionalne: 0
Koleje Śląskie: 3
SN83 DH2 2'B'+B'2' Duewag 1981-1982 7 Przewozy Regionalne: 0
Koleje Śląskie: 5
SA101 207M
+
207Mr
1'A'+1'1' ZNTK Poznań 1990-1992 3 PKP (dawniej)
Przewozy Regionalne: 2
SA102 207Ma
+
207Mra
+
207Mb
1'A'+1'1'+A'1' ZNTK Poznań 1993-1996 3 PKP (dawniej)
Przewozy Regionalne
SA103 214Ma B'2' Pesa 2005-2007 13 Przewozy Regionalne
SA104 208M A'A'+1'1' Kolzam 1995 1 PKP (dawniej)
Przewozy Regionalne
SA105 213M
213Ma
A'1' ZNTK Poznań 2002-2004 7 Przewozy Regionalne: 6
Koleje Wielkopolskie: 1
SA106 214M B'2' Pesa 2001-2007 19 Przewozy Regionalne: 5
Koleje Dolnośląskie:1
Arriva RP:13
SA107 211M A'1' Kolzam 2003-2004 2 Przewozy Regionalne
SA108 215M A'1'+1'A' ZNTK Poznań 2003-2006 10 Przewozy Regionalne: 6
Koleje Wielkopolskie: 4
SA109 212M A'1'+1'A' Kolzam 2003-2005 11 Przewozy Regionalne:7
Koleje Dolnośląskie: 2
Koleje Śląskie: 2
SA131 218M B'2'2' Pesa 2005 1 Przewozy Regionalne
SA132 218Ma
218Mb
B'2'B' Pesa 2005-2007 15 Przewozy Regionalne:3
Koleje Dolnośląskie:1
Koleje Wielkopolskie:11
SA133 218Mc
218Md
B'2'B' Pesa od 2006 24 z 31 Przewozy Regionalne:20
Arriva RP:4
województwo pomorskie:0 z 7
SA134 218Md B'2'B' Pesa 2007-2014 29 Przewozy Regionalne:17
Koleje Dolnośląskie:8
Arriva RP:2
Koleje Wielkopolskie:2
SA135 214Mb B'2' ZNTK „Mińsk Mazowiecki” 2008-2014 22 Przewozy Regionalne: 7
Koleje Dolnośląskie: 9
Koleje Mazowieckie: 6
SA136 219M B'2'2'B' Pesa od 2010 12 z 19 Przewozy Regionalne:12
województwo pomorskie:0 z 7
SA137 220M B'2'B' Newag 2010-2014 9 Przewozy Regionalne
SA138 221M B'2'2'B' Newag 2010-2012 5 Przewozy Regionalne: 4
Koleje Śląskie: 1
222M 222M B'2'B' Newag 2013 1 Koleje Mazowieckie: 1
SA139 223M B'2'B' Pesa 2012-2015 9 z 10 Przewozy Regionalne: 6
Koleje Wielkopolskie: 3 z 4
VT627 VT627 2'B' MAN 1974-1981 7 Koleje Mazowieckie
VT628 VT628 2'B'+2'2' MAN 1974-1981 ? Koleje Mazowieckie: 4
Deutsche Bahn ([1])
Y-tog Ym5
+
Yp25
+
Ys47
Düwag 1965-1984 1 Arriva RP
MR/MRD MR
MRD
2'B'+B'2' Scandia 1978-1985 7 Arriva RP
BR 642 Desiro
Classic
B'2'B' Siemens od 1999 Deutsche Bahn/Przewozy Regionalne

Lista według właścicieli

Właściciel
Producent Kolzam ZNTK
Poznań
Kolzam ZNTK
Poznań
Pesa Newag Düwag Suma Typ SPA-66 207M 207M 208M 211M 212M 213M 215M 214M 218M 219M 223M 220M 221M 222M DH1 DH2 MR/MRD VT614 VT627 VT628 Y-tog
Liczba członów 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3
Dolnośląskie 2 10 9 21
Kujawsko-pomorskie 13 13
Lubelskie 2 3 8 13
Lubuskie 4 1 6 4 1 16 Łódzkie 0 -->
Małopolskie 2 2 4
Mazowieckie 6 1 7
Opolskie 1 3 5 2 11
Podkarpackie 2 7 2 11
Podlaskie 1 2 8 11
Pomorskie 1 2 4 2 4 13
Śląskie 2 2 Świętokrzyskie 0 -->
Warmińsko-mazurskie 5 6 11
Wielkopolskie 2 7 13 22
Zachodniopomorskie 1 3 12 2 18
Arriva RP 6 7 1 14
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 2 3
Koleje Śląskie 1 1
Mazowiecka Spółka Taborowa 7 4 11
Przewozy Regionalne 4 3 3 1 2 4 17
Sigma Tabor 3 5 8
Suma 4 3 3 1 2 11 7 10 54 69 12 6 9 5 1 3 6 7 1 7 5 1 227

Doczepy pasażerskie w trakcji spalinowej

Seria pojazdu Typ Układ osi Producent Lata budowy Liczba Zdjęcie Użytkownicy
SA111 207Mra 1'1' ZNTK Poznań 1993-1996 3 PKP (dawniej),
Przewozy Regionalne
SA121 207Mr 1'1' ZNTK Poznań 1990-1992 3 PKP (dawniej),
Przewozy Regionalne
SA122 208M 1'1' Kolzam 1995 1 PKP (dawniej),
Przewozy Regionalne
SA123 401M 2'2' Pesa 2009 5 Przewozy Regionalne
Arriva RP

Wycofane z eksploatacji

Seria pojazdu Układ osi Producent Lata budowy Liczba Zakończenie
eksploatacji
Zdjęcie Użytkownicy
SAx 1A'A1' Fablok 1933-1935 6 1954 PKP (dawniej)
SBx-SCx różni 1930-1939 do 1939 PKP (dawniej)
SN51 1A różni 1930-1939 12 1966 PKP (dawniej)
SN52 B'2' Ganz 1954-1955 50 1986 PKP (dawniej)
SN60 B'2' Ganz 1956 4 1982 PKP (dawniej)
SN61 B'2' Ganz-MÁVAG 1960-1975 250 1997 PKP (dawniej)
SD80 (1A)'(A1)' OM 1949 3 1967 PKP (dawniej)
SN80 B'2' HCP 1961-1964 13 1981 PKP (dawniej)
SA110 B'2' DUEWAG 1964-1966 7 2012 Przewozy Regionalne (dawniej)
SA112 2'2' DUEWAG 1964-1966 2012 [2] Przewozy Regionalne (dawniej)

Drezyny spalinowe i wagony rewizyjne

Seria
pojazdu
Układ
osi
Producent Lata
budowy
Liczba Zakończenie
eksploatacji
Zdjęcie Użytkownik
SR51 A1 Waggonbau Görlitz 1954-1955 8 1996 PKP (dawniej)
SR52 (1A)'(A1)' Waggonbau Görlitz 1957 4 1991 PKP (dawniej)
SR53 A1 ZNTK Lubań 1965-1973 5 [3] PKP
SR61 B'2' ZNTK 1976, 1985 2 1996 PKP (dawniej)
SR70 (1A)'(A1)' ZNTK 1967 3 1974 PKP (dawniej)
SR71 1A ZNTK Lubań 1974-1982 23 PKP (dawniej)
PKP Energetyka
WM-10 Kolzam PKP (dawniej)
PKP PLK
WM-15 ZNTK Stargard 1982-1999 437
MS-W-01 Kolzam 199?-199? 4
WOA-29 Kolzam

Wąsko- i szerokotorowe

Seria pojazdu Układ osi Producent Lata budowy Liczba Zakończenie
eksploatacji
Prześwity torów Zdjęcie
MBd1 B Warsztaty KD Lisewo 1937
1958-1970
21 750 mm
785 mm
800 mm
[4]
MBxd1 1A'A1 różni 1937
1952
1960-1970
23 750 mm
1000 mm
MBxc1 1A'2' Lilpop, Rau i Loewenstein 1932-1935 3 2004 600 mm
MBxd2 B'2' FAUR 1984-1986 32 750 mm
1000 mm
SPA-66 1'A'+1'1' Kolzam 1 1520 mm [5]

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu