Lista polskich rodów hrabiowskich [historia i autorzy]

Polskie rody posiadające tytuły hrabiowskie:

Zestawienie obejmuje okres od Rzeczypospolitej szlacheckiej do roku 1918 z krótką informacją na temat daty uzyskania tytułu (nadanie, potwierdzenie, uznanie używanego itp.) i od kogo pochodzi oraz ewentualną notą o wygaśnięciu utytułowanej gałęzi rodu w chwili obecnej względnie tytułu. Herby podano w formie podstawowej dla danych rodzin, a nazwiska bez dodatkowych przydomków.

Wykaz skrótów

AAustriaAng. – Anglia • BBelgiaBaw.BawariaFFrancjaG – Galicja • I – Włochy • K.P – Królestwo Polskie. • P – Prusy • RRosjaRz.O. – Rzeczpospolita Obojga Narodów • S – Saksonia • S.A. – Stolica Apostolska • S.I.R. – Święte Cesarstwo Rzymskie (Narodu Niemieckiego).

Lista rodów

 • Aleksandrowicze h. Kosy † – G 1800, R 1847; K.P.
 • Ankwicze h. Abdank † – G 1778, K.P.
 • Badeni h. Bończa – A 1846, 1887; K.P.
 • Batowscy h. Zęby † – K.P.
 • Baworowscy h. Prus II – G 1779.
 • Bąkowscy h. Gryf † – G 1782
 • Bielińscy h. Junosza † – P 1798.
 • Bielińscy h. Szeliga † – K.P. 1825.
 • Bielscy h. Jelita † (w linii męskiej) – G 1778; A 1895.
 • Bnińscy h. Łodzia – P 1798, 1816; K.P.
 • Bobrowscy h. Jastrzębiec Boleściców – G 1800; R 1844; K.P.
 • Borchowie h. Trzy Kawki – S.I.R. 1783, R. 1843, 1853, 1854, 1858, 1882.
 • Borkowscy h. Junosza † – A 1866.
 • Borkowscy h. Łabędź, G 1819, 1828, K.P.
 • Braniccy h. Korczak † (w linii męskiej) – R 1839.
 • Brezowie h. Breza – S 1889.
 • Broniec h. Broniec † – K.P.
 • Brzozowscy h. Strzemię † – P 1798; R 1846; K.P.
 • Brzozowscy h. Belina – S.A. 1897.
 • Bukowscy h. Ossoria – G 1783.
 • Butlerowie h. Butler – P 1651.
 • Bystrzanowscy h. Starykoń † – G 1801; P 1803.
 • Cetnerowie h. Przerowa † – G 1780.
 • Charczewscy h. Cholewa † – G 1783.
 • Chodkiewiczowie h. Chodkiewicz – Rz.O. 1568 (†); K.P.
 • Chołoniewscy h. Korczak † – G 1798.
 • Cieszkowcy h. Dołęga † – S.A. 1850(?); P 1854.
 • Czaccy h. Świnka – R 1897.
 • Hutten-Czapscy h. Leliwa – P 1804, 1861; R 1874, 1895, 1900.
 • Czarneccy h. Prus III † (tytuł wygasł) – P 1854, 1857; S.A 1898.
 • Czosnowscy h. Kolumna † – I 1887; S.A. 1897.
 • Dąmbscy h. Godziemba † (tytuł wygasł) – P 1825, 1826; K.P.
 • Dembińscy h. Rawicz † – G 1784.
 • Dębiccy h. Gryf † – G 1789.
 • Drohojowscy h. Korczak † – G 1783.
 • Działyńscy h. Ogończyk † – P 1786; K.P.
 • Dzieduszyccy h. Sas – G 1775; P 1826; I 1906; K.P.
 • Dzierzbiccy h. Topór † – K.P.
 • Flemming h. Flemming † (w linii polskiej) – S.I.R. 1700, 1721.
 • Fredrowie h. Bończa † – G 1822; K.P.
 • Garczyńscy h. Garczyński † – P 1839.
 • Gasztołdowie h. Abdank † – ?
 • Giżyccy h. Gozdawa † (tytuł wygasł) – K.P.
 • Golejewscy h. Kościesza † – G 1783.
 • Gołuchowscy h. Leliwa – G 1783.
 • Gomolińscy h. Jelita † (tytuł wygasł) – K.P.
 • Ostroróg-Gorzeńscy h. Nałęcz † – P 1774; S.A. 1886.
 • Grabowscy h. Oksza albo Topór – P 1816; R 1836, 1840, 1844, 1887; KP.
 • Goetzendorff-Grabowscy h. Zbiświcz † – P 1786, 1840.
 • Grocholscy h. Syrokomla – R 1881, 1898.
 • Grodziccy h. Łada † – G 1786; K.P.
 • Grudzińscy h. Grzymała † – P 1786.
 • Grzembscy h. Jastrzębiec † – G 1806.
 • Grzembscy h. Dołęga † – G 1804.
 • Gurowscy, h. Wczele – P 1844; Ang. ?; K.P.
 • Gutakowscy h. Gutag † (tytuł wygasł) – K.P.
 • Hauke-Bosak h. Bosak † – R 1829, 1830, 1838, 1850.
 • Humniccy h. Gozdawa † – G 1790.
 • Husarzewscy h. Husarzewski † – P 1814; K.P.; A 1838.
 • Ilińscy h. Lis † – R 1850, 1897.
 • Jabłonowscy h. Grzymała – G 1779.
 • Jaraczewscy h. Zaremba † – P 1810.
 • Jaworscy h. Sas † – G 1782.
 • Jezierscy h. Nowina i Nowina-Prus – G 1801; R 1849; K.P.
 • Jundziłł h. Łabędź † – P 1798.
 • Kalinowscy h. Kalinowa – A 1818.
 • Karniccy h. Lis † – A 1845.
 • Karśniccy h. Leliwa † – A 1821.
 • Kaszowscy h. Janina † (w linii męskiej) – R 1902.
 • Kęszyccy h. Nałecz † – S.A. 1875.
 • Kicińscy h. Rogala † – R 1844.
 • Koczorowscy h. Rogala † (tytuł wygasł) – S.A. 1871.
 • Komarniccy h. Sas † – G 1803.
 • Komorowscy h. Ciołek † – A 1817.
 • Komorowscy h. Korczak – G 1793, 1803, 1894; R 1844; K.P.
 • Konarscy h. Gryf – G 1783.
 • Konopaccy h. Trzaska † – S 1875.
 • Korytowscy h. Mora – A 1893.
 • Korwin-Kossakowscy h. Ślepowron – A 1784; R 1804, 1843, 1859, 1861, 1875, 1888.
 • Koziebrodzcy h. Jastrzębięc Boleściców – G 1781.
 • Krasiccy h. Rogala z mitrą – S.I.R. 1631, A 1786, R 1844, 1852, 1866, 1882.
 • Krasińscy h. Ślepowron – P 1798, 1806; F 1811; R 1837; A 1848, 1856, 1882; K.P.
 • Kręscy h. Nadelwicz † – P 1843.
 • Krosnowscy h. Junosza † – A 1791, 1841; K.P.
 • Krukowieccy h. Pomian † – G 1784; R 1847; K.P.
 • Kuczkowscy h. Jastrzębiec † – G 1807.
 • Kurnatowscy h. Łodzia – S.A. 1902.
 • Kuropatniccy h. Nieczuja † – G 1779.
 • Kwileccy h. Byliny – P 1816; K.P.
 • Lanckorońscy h. Zadora † – G (S.I.R.) 1782, 1783; K.P.
 • Lasoccy h. Dołęga † (w linii męskiej) – S.A. 1869; A 1888, 1892.
 • Latalscy h. Prawdzic † – S.I.R. 1538, K.P.
 • Ledóchowscy h. Szaława – A 1800; R 1845; K.P.
 • Leszczyńscy h. Abdank † –G 1782.
 • Lewiccy h. Rogala † –G 1783.
 • Lubienieccy h. Rola – G 1783; R 1845; K.P.
 • Lubomirscy h. Szreniawa bez Krzyża – S.I.R. 1595, potem otrzymali tytuł książęcy.
 • Łąccy h. Korzbok † – P 1893.
 • Łączyńscy h. Nałęcz † – G 1783.
 • Łosiowie h. Dąbrowa – G 1783, 1789; A 1861; R 1844.
 • Łubieńscy h. Pomian – P 1798; R 1844; K.P.
 • Małachowscy h. Nałęcz † – G 1800, 1804; R 1844, 1852; K.P.
 • Mańkowscy h. Zaremba – S.A. 1887.
 • Matuszewicze h. Łabędź † – K.P.
 • Męcińscy h. Poraj † – G 1801; K.P.
 • Miączyńscy h. Suchekomnaty – S.A. 1803; P 1853; R 1875, 1876, 1881.
 • Michałowscy h. Jasieńczyk – A 1868; G 1885.
 • Mielżyńscy h. Nowina † (w linii męskiej) – P 1786, 1817; K.P.
 • Mierowie h. Mier †, A 1777.
 • Mieroszewscy h. Ślepowron † – P 1798; A 1869; K.P.
 • Mikorscy h. Ostoja † – P 1798; K.P.
 • Milewscy h. Ślepowron † – S.A. 1876.
 • Młodeccy h. Półkozic † – S.A. 1881.
 • Mniszchowie h. Mniszech † – A 1783, 1848.
 • Mniszkowie h. Poraj † – G 1783.
 • Morscy h. Nałęcz † – G 1784; K.P.
 • Morsztynowie h. Leliwa – A 1915; K.P.
 • Mostowscy h. Dołęga † – R 1843, 1851, 1852; K.P.
 • Moszczeńscy h. Nałęcz † – G 1788; P 1803; R 1856.
 • Moszyńscy herbu Nałęcz † – S 1730.
 • Mycielscy h. Dołęga – P 1822, A 1869.
 • Opaccy h. Prus III † – P 1797.
 • Orłowscy h. Lubicz – I 1879, 1886; Baw. 1903.
 • Osiecimscy-Hutten-Czapscy h. Lubicz odm. † – A 1907.
 • Ossolińscy h. Topór † – A 1785; P 1805; R 1848; K.P., istniała również gałąź książęca rodu.
 • Ostrorogowie h. Nałęcz – G 1783; R 1844, 1903; K.P.
 • Ostrowscy h. Rawicz – P 1798; R 1844, 1855, 1891, 1898; K.P.
 • Otoccy h. Dołęga † – G 1797, wcześniej tytuł baronowski.
 • Ożarowscy h. Rawicz, † – R 1838; K.P.
 • Pacowie h. Gozdawa † – K.P.
 • Parysowie h. Prawdzic † – G 1808, K.P.
 • Pawłowscy h. Ślepowron † – A 1810.
 • Pinińscy h. Jastrzębiec – G 1780.
 • Piwniccy h. Lubicz † – P 1844.
 • Platerowie (Broel-Plater, Plater-Zyberk) h. Plater i Plater-Syberg – R 1803, 1829, 1843; B 1970.
 • Poletyłowie h. Trzywdar † – G 1800; R 1844; K.P.
 • Ponińscy h. Łodzia – P 1782, 1840; A 1842, 1863; Baw. 1841; I 1880, 1888; S.A. 1908.
 • Potoccy herbu. Pilawa Złota i Pilawa Srebrna – R 1838; 1843, 1859, 1890, 1903; G 1777, 1784; S.A. 1889; K.P.; nie wszystkie gałęzie Potockich posiadały prawnie tytuł hrabiowski.
 • Potuliccy h. Grzymała – P 1780;nR 1852; K.P.
 • Potworowscy h. Dębno † – P 1816.
 • Pruszyńscy h. Rawicz – S.A. 1883.
 • Przerembscy h. Nowina † – S.I.R. 1637; K.P.
 • Przezdzieccy h. Roch III † (w linii męskiej polskiej) – 1843, 1913.
 • Pusłowscy h. Pusłowski – S.A. 1869, 1871.
 • Raczyńscy h. Nałęcz † (w linii męskiej polskiej) – P 1798, 1824, 1905; A 1904.
 • Reyowie h. Oksza – G 1806.
 • Rogalińscy h. Łodzia † – S.I.R. 1787.
 • Romerowie h. Jelita – A 1818.
 • Ronikierowie h. Gryf – R 1850.
 • Rozwadowscy h. Trąby † (w linii męskiej) – G 1783; R 1872.
 • Russoccy h. Zadora – G 1800; S.I.R. 1803; K.P.
 • Rzewuscy h. Krzywda † – A 1819, 1858; R 1856, 1885.
 • Rzyszczewscy h. Pobóg † – A 1845; I 1884.
 • Siekierzyńscy h. Zadora † – G 1783.
 • Siemieńscy i Siemieńscy-Lewiccy h. Dąbrowa – G 1779; A 1781.
 • Sierakowscy h. Ogończyk † (w linii męskiej) – G 1775; R 1844; K.P.
 • Skarbkowie h. Abdank – G 1778; A 1835; R 1835; K.P.
 • Skarżyńscy h. Bończa † – S.A. 1884; istnieje gałąź baronowska rodu.
 • Skórzewscy h. Drogosław † (tytuł wygasł) – P 1787, 1840.
 • Skrzyńscy h. Zaremba † – A 1895.
 • Smorczewscy h. Rawicz † – S.A. 1892.
 • Sobańscy h. Junosza – S.A. 1880.
 • Sobolewscy h. Ślepowron † – K.P.
 • Sokolniccy h. Nowina † – P 1817.
 • Stadniccy h. Szreniawa bez Krzyża – G 1783, 1784, 1788; R 1809, 1840, 1841, 1862, 1888, 1894; K.P.
 • Starzeńscy h. Lis – G 1780; P 1799; R 1849; K.P.
 • Suchodolscy h. Janina † – G 1800; R 1847; K.P.
 • Sułkowscy h. Sulima – S.I.R. 1733, potem otrzymali tytuł książęcy.
 • Sumińscy h. Leszczyc – S 1870; P 1876.
 • Szaniawscy h. Junosza † – G 1800.
 • Szeliscy h. Szeliga † – S.A. 1894.
 • Szembekowie h. Szembek – P 1816; K.P.
 • Szeptyccy h. Szeptycki – A 1871.
 • Szlubowscy h. Ślepowron † – S.A. 1869.
 • Szołdrscy h. Łodzia † – P 1798; K.P.
 • Szydłowieccy h. Odrowąż † – ?
 • Taczanowscy h. Jastrzębiec † – P 1854.
 • Tarłowie h. Topór † – K.P.
 • Tarnowscy h. Leliwa – S.I.R. 1547; G 1785, 1887; R 1861; K.P.
 • Trembińscy h. Rogala † – G 1783.
 • Tyszkiewiczowie h. Leliwa – Rz.O. 1569; R 1861, 1862, 1902; S 1871; A 1893.
 • Ulińscy h. Dołęga h. Dołęga † – S.I.R. 1779.
 • Umiastowscy h. Roch III † (w linii utytułowanej) – S.A. 1882; potem osobisty tytuł margrabiowski.
 • Uruscy h. Sas † – A 1844; R 1853.
 • Walewscy h. Kolumna † – R 1833; P 1872; F 1812; K.P.
 • Wąsowiczowie h. Łabędź †(tytuł wygasł) – K.P.
 • Węsierscy i Węsierscy-Kwileccy h. Belina odm. † P 1853 (jako Węsierski-Kwilecki); P 1854.
 • Wielhorscy herbu Kierdeja † – R 1849; K.P.
 • Wielopolscy h. Starykoń – S.I.R. 1656; G 1788; R 1879; K.P.; również tytuł margrabiowski dziedziczny warunkowo.
 • Wiesiołowscy h. Ogończyk † – G 1780
 • Wiśniewscy herbu Prus I † – A 1876.
 • Wodziccy h. Leliwa – G 1799; R 1842; K.P.
 • Wolańscy h. Przyjaciel – A 1886, 1888.
 • Wolscy h. Rola † – P 1798.
 • Wołłowiczowie h. Bogoria † – P 1798; R 1844; K.P.
 • Woynowie h. Trąby † – G 1800.
 • Zabielscy h. Trzaska † – G 1808.
 • Zabiełłowie h. Topór – A 1888; K.P.
 • Zalescy h. Dołęga † (w linii męskiej) – A 1913.
 • Załuscy h. Junosza – A 1776; K.P.; również baronowski.
 • Zamoyscy h. Jelita – G 1778; A 1820; R 1844; K.P.
 • Zawadzcy h. Rogala † – S.A. 1865.
 • Zboińscy h. Ogończyk † – P 1798, K.P., R 1842.
 • Zborowscy h. Jastrzębiec – G 1792.
 • Zbyszewscy h. Topór † – S.A. 1882.
 • Żeleńscy h. Ciołek † (w linii utytułowanej) – A 1801.
 • Żółtowscy h. Ogończyk – P 1844, S.A. 1870 (?), 1877, 1893, 1900, 1901, 1917.
 • Żyniewowie h. Pawęża † – K.P.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu