Liczba Archimedesa [historia i autorzy]

Liczba Archimedesa jest jedną z liczb podobieństwa. Jej nazwa wzięła się od starożytnego greckiego matematyka – Archimedesa.

Liczba ta charakteryzuje stosunek sił wyporu do sił lepkości. Wykorzystuje się ją głównie w problemach z zakresu opadania cząstek. Liczbę tę definiuje się wzorem:

gdzie:

  • g – przyspieszenie ziemskie
  • L – wymiar charakterystyczny
  • – gęstość płynu
  • – gęstość ciała
  • – dynamiczna lepkość płynu
  • – kinematyczna lepkość płynu

Wartość liczby Archimedesa charakteryzuje rodzaj ruchu opadającej w płynie cząstki:

  • Zakres laminarny (Stokesa) –
  • Zakres przejściowy (Allena) –
  • Zakres burzliwy (Newtona) –

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu