Książeczka zdrowia dziecka [historia i autorzy]

Książeczka zdrowia dziecka - książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień.

Książeczki były wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 1959. Pomimo uchylenia tego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2002, książeczki wydawane są nadal. W województwie śląskim książeczki zastąpione są elektronicznymi kartami.

W książeczce znajdują się następujące dane:

 • Dane osobowe dziecka.
 • Dane o rodzinie.
 • Poród i ocena stanu zdrowia noworodka.
 • Przebieg okresu noworodkowego.
 • Rozwój psychomotoryczny w 1 roku życia.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 2 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 4 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 6 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 10 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 14 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 18 lat.
 • Rozwój fizyczny 1-18 roku życia.
 • Stwierdzone uczulenia.
 • Stan uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym.
 • Przebyte choroby zakaźne.
 • Okresowe badania stomatologiczne.
 • Porady ambulatoryjne i domowe.
 • Pobyt w szpitalu, sanatorium i inne.
 • Zakład do którego dziecko uczęszcza.
 • Książeczka szczepień

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu