Krzywiczyny [historia i autorzy]

Krzywiczyny – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn.

W latach 1945-54 siedziba gminy Krzywiczyny.

Krzywiczyny posiadają drużynę piłkarską w lidze B - klasa namysłowska.

Legenda o powstaniu Krzywiczyn

Wołczyn jako osada powstał na starym szlaku solnym, który w owym czasie prowadził z Krakowa przez Kluczbork do Wrocławia. W owej osadzie, w jednej z rodzin, urodziło się dwóch braci. W późniejszym wieku jeden z nich został wypędzony przez rodzinę z osady za rozboje i kradzieże. Usadowił się w lasach na północ od Wołczyna. Po pewnym czasie dobrał sobie kompanów i zaczął rabować okoliczne osady oraz kupców na szlaku solnym. Za zrabowane pieniądze założył osadę, którą po jego śmierci nazwano Krzyweczyny, jako że powstała ona za pieniądze z "krzywych" (złych) czynów. Później nazwę zmieniono na Krzywiczyny.

Historia

  • Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Krzywiczyn wiążą się z budownictwem sakralnym. Miejscowość figuruje na mapie D. T. Sotzmanue wydanej w 1791 r. oraz atlasie szkolnym z 1806 r. na mapie K. G. Kipferlinga.

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • zespół pałacowy, z k. XVIII w.:
    • pałac zabytkowy, zbudowany w 1780 roku w stylu klasycystycznym na miejscu poprzedniej konstrukcji. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z podjazdem od frontu, murowany, otynkowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony piwnicami o kolebkowych sklepieniach. Ściany dzielą pilastry dźwigające profilowany gzyms koronujący. Pałac posiada dwutraktowy układ wnętrza. Obiekt posiada ok. 1100 m kw. powierzchni użytkowej. W okolicach pałacu są zachowane czworaki oraz zabudowania gospodarcze, które znajdują się poza rejestrem
    • park Krzywiczyny, znajduje się w bezpośrednim otoczeniu pałacu. Park założony w stylu krajobrazowym o układzie opartym na pięknie przyrodniczych form naturalnych, nieuregulowanych układów drzew, wyeksponowanych form szkieletowych (Ogrody Polskie). Drzewa pozostawione w formie naturalnej, swobodnie rozrośniętej (płacząca forma lipy, dębu, buka, trójigliczni). Zachowała się jedyna w formie zabytkowej aleja klonowa. Najstarsze egzemplarze drzew to 2 dęby, które mają od 200 do 250 lat. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest klon pospolity. Współdominujacym gatunkiem jest grab i lipa drobnolistna. Gatunki iglaste są reprezentowane nielicznie przez cyprysik Lawsona i Nutkajski, żywotnik olbrzymi. Park ma powierzchnię 3,77 ha. Od 1853 r. do 1945, posiadłość znajdowała się we władaniu rodziny Watzdorf. Z faktem przejęcia posiadłości przez tę rodzinę należy wiązać drugi etap formowania parku - wiek drzew ok. 120 lat. Park jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem KS-A-17/77.
  • kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. parafialny pw. Świętej Trójcy, drewniany, zbudowany z bali w 1623 r., przez cieślę Krzysztofa Bittnera, co upamiętnia napis na belce tęczowej. Ściany przechodzące w górnej kondygnacji w ośmiobok, szalowane. Ośmioboczny dach namiotowy kryty gontem. Okna w prezbiterium zamknięte łukiem spłaszczonym. Nad wejściem do zakrystii data budowy. Na zewnątrz ściany z wyjątkiem zakrystii nieszalowane. Dach siodłowy o jednej kalenicy, kryty gontem, przechodzący nad zakrystię i tworzący przy północnej ścianie nawy wsparte na słupach. W wejściu z kruchty do nawy drzwi ze starymi okuciami. Ołtarz główny klasycystyczny z ok. 1800 r. ławy z XVIII w. Dwa zydle ludowe. Pająk mosiężny z XVII w. (niekompletny). Misia chrzcielna cynowa z 1730 r. Dwa lichtarze cynowe z początku XIX w. Dwa dzwony: 1.ufundowany przez Kaspra Henryka von Frankenberga, odlany w 1696 r. przez Zygmunta Gota we Wrocławiu, 2. z 1849 r., wypisany z księgi rejestru

inne zabytki:

  • dwa stanowiska archeologiczne również wpisane do rejestrów zabytków województwa opolskiego. Pod numerem KS A-468/78 wpisana jest osada z epoki brązu (kultura łużycka) czyli sprzed 3 tys. lat i z okresu średniowiecznego. Osada położona jest w odległości 150 m na zachód od drogi z Krzywiczyn do Wołczyna, na północ od samotnych zabudowań przy tejże drodze znajdujących się na terenie Walsztatu, obok lasku. Pod numerem KS A-483/78 znajduje się osada datowana na okres średniowieczny. Stanowisko przylega od zachodu do sadu i ruin majątku leżącego na wschód od centrum wsi, przy drodze do Skałąg.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu