Krzysztof Szwagrzyk [historia i autorzy]

Krzysztof Szwagrzyk (ur. 15 lutego 1964 w Strzegomiu) – polski historyk.

Dysertację "Obraz konspiracyjnych organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956 w świetle akt sądowych byłego Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu" obronił 19 czerwca 1996 roku w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii ze specjalnością historia najnowsza. W 2007 roku habilitował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a także pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Kieruje pracami ekshumacyjnymi m.in. w Kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach, które rozpoczęto 23 lipca 2012, oraz w Dworzysku w powiecie nyskim i w Białymstoku. Ofiary identyfikowane są w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.

W 2007 był konsultantem historycznym w filmach dokumentalnych „Epitafium 169” i „Oskarżenie”. Na podstawie scenariusza pt. „Golgota wrocławska 1945-1956”, napisanego przez niego wspólnie z Piotrem Kokocińskim w 1996, powstał w 2008 spektakl telewizyjny „Golgota Wrocławska”.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

 • 8 października 2007 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
 • W styczniu 2010 Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza przyznał mu wyróżnienie dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi w ostatnim 20-leciu.
 • Od 18 września 2012 laureat "Nagrody im. Jerzego Ślaskiego
 • W grudniu 2013 uhonorowany "Nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego"
 • W grudniu 2013 tygodnik „W Sieci” przyznał mu "Nagrodę Człowieka Wolności".
 • W grudniu 2013 tygodnik „Gazeta Polska” przyznał mu tytuł „Człowieka Roku 2013”.

Wybrane publikacje

 • Listy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946-1956, Wrocław 1995
 • Golgota wrocławska 1945-1956, Wrocław 1996
 • Winni? – Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999
 • Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951-1955, Warszawa-Wrocław 1999
 • Zbrodnie w majestacie prawa, Warszawa 2000
 • Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956, Wrocław-Rzeszów 2002
 • Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu (1946-1955) (redakcja), Wrocław 2002
 • Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom I, 1944-1956 (red. naukowa), Warszawa 2005
 • Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu 1945-1990 (współredaktorzy: Tomasz Balbus, Paweł Piotrowski), Wrocław 2006
 • Jaroszów. Ośrodek Pracy Więźniów – Więzienie (1950-1965), Wrocław 2006
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom III, 1975-1990 (red. naukowa), Warszawa 2008
 • Kryptonim "mordercy" (sprawa ppor. Mieczysława Bujaka): studium prowokacji i terroru, Wrocław 2009
 • Twarze dolnośląskiej bezpieki : obsada kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1990. Informator personalny (współredaktorzy: Paweł Piotrowski, Wojciech Trębacz), Wrocław 2010
 • Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1944-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa (współredaktor: Robert Klementowski), Wrocław 2012
 • Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945-1956). Przewodnik, Wrocław 2013

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu