Krajowe Biuro Wyborcze [historia i autorzy]

Krajowe Biuro Wyborcze – organ wykonawczy Państwowej Komisji Wyborczej.

Zadania

Do zadań Krajowego Biura Wyborczego należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. Pracą Krajowego Biura Wyborczego kieruje Szef Krajowego Biura Wyborczego, stanowisko to od 1991 zajmuje Kazimierz Czaplicki. Jednostkami organizacyjnymi KBW są zespoły i 49 delegatur.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

Wydatki i dochody Krajowego Biura Wyborczego są realizowane w części 11 budżetu państwa.

W 2013 wydatki Biura wyniosły 52,1 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w KBW w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 381 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5296 zł.

W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w wysokości 49 mln zł.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu