Królikowski (herb szlachecki) [historia i autorzy]

Królikowski (Poraj odmienny III) – polski herb szlachecki z nobilitacji, odmiana herbu Poraj.

Opis herbu

Opis zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania:

W polu czerwonym - róża srebrna pięciolistna.

Klejnot: wręby, barwy nieznane.

Najwcześniejsze wzmianki

Nobilitacja Jana i Wojciecha Królikowskich z 7 stycznia 1591.

Herbowni

Królikowski.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu