Korupcja wyborcza [historia i autorzy]

Korupcja wyborcza – prawnicze, zbiorcze określenie czynów zabronionych określonych w art. 250a. Kodeksu karnego. Są to występki przeciwko wyborom i referendum.

Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega osoba uprawniona do głosowania, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób (art. 250a. § 1. kk) – korupcja wyborcza bierna.

Tej samej karze co określonej w art. 250a. § 1. kk podlega osoba, która udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób (art. 250a. § 2. kk) – korupcja wyborcza czynna.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 art. 250a. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 250a § 3. kk). Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 art. 250a. kk w związku z § 1 art. 250a kk zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia (art. 250a. § 4. kk).

Link zewnętrzny

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ()

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu