Kopalnia Doświadczalna "Barbara" [historia i autorzy]

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny.

Kopalnia jest placówką naukowo-badawczą – zajmuje się bezpieczeństwem i zwalczaniem zagrożeń gazowych i pyłowych oraz atestacją urządzeń dopuszczanych do pracy w kopalniach.

Historia

W wyniku wzrostu zapotrzebowania na węgiel w 1850 roku uruchomiono kopalnię "Anna" w okolicy wzgórza Kamionka. Wydobywano w niej węgiel koksujący. W kolejnych latach kopalnię zamykano i otwierano wielokrotnie. W roku 1920 uruchomiono nową kopalnię na bazie kopalni "Anna". Na podstawie wniosku złożonego 12 stycznia 1921 w Wyższym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu przemianowano jej nazwę na "Barbara". Wydobycie było niewielkie, sięgające jedynie 15 tys. ton rocznie. Z powodu braku połączenia kolejowego oraz w wyniku zastoju w śląskim górnictwie od 21 sierpnia 1924 roku kopalnia była nieczynna. W 1926 roku nieczynną kopalnię wydzierżawił od księcia pszczyńskiego Górnośląski Związek Kopalń i Hut. Przeniesiono do niej z Pniowca (okolice Tarnowskich Gór) Stację Doświadczalną i Centralę Ratownictwa Górniczego. Placówka ta otrzymała nazwę Kopalnia Doświadczalna "Barbara", Centrala Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetyczne w Mikołowie. Po roku 1933 roku była finansowana z funduszy Stowarzyszenia Kopalni Doświadczalnej "Barbara". Podczas II wojny światowej kopalnia była nieczynna. Jedynie sporadycznie prowadzono badania w sztolni doświadczalnej. Od roku 1945 do dnia dzisiejszego Kopalnia Doświadczalna "Barbara" działa w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

Dyrektorzy

1925 – 1930 inż. Józef Juroff
1930 – 1939 inż. Stanisław Herman
1945 – 1947 inż. Stanisław Herman
1947 – 1973 prof. dr hab. inż. Wacław Cybulski
1974 – 1981 doc. dr hab.. Jerzy Matuszewski
1981 – 2003 prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik
2004 – .... doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski

Zakłady badawcze

  • KD1 – Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych
  • KD2 – Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych
  • KD3 – Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych
  • KD4 – Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu