Konflikt intrapersonalny [historia i autorzy]

Konflikt intrapersonalny, konflikt motywacyjny (łac. conflictus – zdarzenie) – wewnętrzny stan sprzeczności pragnień, przekonań i wartości jednostki.

Konflikt wewnętrzny jest kluczowym pojęciem kilku teorii psychologicznych:

  • teorii nerwic w psychoanalizie
  • teorii dysonansu poznawczego
  • teorii dezintegracji pozytywnej stworzonej przez Kazimierza Dąbrowskiego, w opinii którego:

Wektorowa teoria konfliktu Kurta Lewina: motyw może być wektorem dodatnim lub ujemnym. W sytuacji konfliktowej mogą na nas działać różne pary wektorów, np. konflikty:

  • "dodatnie albo dodatnie" –- najtrudniejsze [np. kariera czy rodzina?]
  • "ujemne albo ujemne" – często podczas elekcji, wybieramy mniejsze zło
  • "jeśli dodatnie to ujemne" – wiemy że pozytyw będzie miał negatywne konsekwencje, np. zabawa alkoholowa
  • "jeśli ujemne to dodatnie" – by skorzystać z dobrodziejstw czegoś trzeba poddać się przykrościom czegoś innego [np. egzamin]

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu