Komisja mandatowa [historia i autorzy]

Komisja mandatowa – grupa osób, których zadaniem jest sprawdzenie prawomocności uchwał podejmowanych na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni.

Komisja mandatowa powinna:

  • sprawdzić uprawnienia uczestników zgromadzenia (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście), a także uprawnienia pełnomocników, jeśli uczestnicy mieli prawo ich wyznaczyć i z tego prawa skorzystali;
  • sprawdzić listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu;
  • na podstawie listy obecności obliczyć, ile osób (bądź - jeśli w zgromadzeniu ważne jest inne kryterium, niż liczba osób, np. liczba posiadanych udziałów lub akcji - ile udziałów lub akcji) obecnych lub reprezentowanych jest na zgromadzeniu;
  • sprawdzić prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do głosowania;
  • przed każdym głosowaniem sprawdzać, czy na sali jest quorum wymagane dla ważności uchwał;
  • stwierdzać zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał na początku każdego dnia obrad, po każdej przerwie zarządzonej przez przewodniczącego zgromadzenia oraz na każde polecenie tego przewodniczącego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu