Komórki sutkowe [historia i autorzy]

Komórki sutkowe (łac. cellulae mastoideae) – liczne, drobne jamki kostne wysłane cienką błoną śluzową znajdujące się w wyrostku sutkowatym. Mają one połączenie z jamą sutkową. Powstają podczas procesu pneumatyzacji kości skroniowej. Fizjologicznie są one wypełnione powietrzem. Komórki sutkowe charakteryzują się dużą zmiennością osobniczą pod względem liczby i wielkości. U podstawy wyrostka sutkowatego komórki są większe, zmniejszając się ku dołowi w kierunku szczytu wyrostka. Małe komórki sutkowe szczytu wyrostka mogą zawierać szpik. Komórki sutkowe wchodzą w skład skomplikowanego układu pneumatycznego kości skroniowej.

Objęcie procesem zapalnym komórek wyrostka towarzyszy zapaleniu ucha środkowego, zarówno ostremu, jak i przewlekłemu. W przypadku nadmiernego obrzęku błony śluzowej komórek wyrostka drenaż (usunięcie) zapalnej wydzieliny staje się utrudnione i rozwija się zapalenie wyrostka sutkowatego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu