Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie [historia i autorzy]

Kościół Rektoralny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej lub Kościół Powizytkowski vel Pobrygidkowski – jeden z najcenniejszych zabytków gotyku i renesansu w Lublinie.

Historia kościoła

Kościół ufundowany został w roku 1412 przez Władysława Jagiełłę, jako wotum wdzięczności za zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem. Wcześniej w tym miejscu stała kaplica pw. Maryi Panny, św. Zofii i św. Barbary. Według legendy wotum Króla Władysława Jagiełły budowali jeńcy krzyżaccy wzięci do niewoli po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, Krzyżaków możemy tam spotkać po dziś dzień. Po ukończeniu prac w 1426 roku król polski sprowadził zakon brygidek, św. Brygida przepowiedziała upadek Zakonu Krzyżackiego. Przepowiedziała też dzielnego władcę, który ukarze Krzyżaków za krzywdy wyrządzone innym chrześcijańskim narodom. Jagiełło odebrał tę przepowiednię bardzo osobiście i stąd sprowadza Zakon Najświętszego Zbawiciela do Lublina. Brygidki pozostaną tu aż do końca XIX w. Lubelski klasztor jest najstarszym tej reguły w Polsce. Kościół został zbudowany z dala od murów miejskich, przez co często padał ofiarą rabunków. W XIX w. do świątyni wprowadziły się na krótko siostry wizytki. Wizytki podobnie jak Brygidki opuszczą klasztor nakazem cara. I wtedy pod koniec XIX w. Kościół zostaje kościołem Rektoralnym i jest nim po dziś dzień. Obecnie Rektorem jest ks. kan. Dariusz Marek Bondyra.

Wnętrze

Do kościoła wchodzimy po kilku stopniach w dół. Jest to związane z tym, że ziemia wokół budowli cały czas podnosi się. Kościół w XV w. był znacznie wyższy i smuklejszy niż oglądany przez nas obecnie. Z oryginalnego gotyckiego wyposażenia niestety nic się nie zachowało oprócz polichromii na poddaszu, wykonanych w latach 1466-1477, za panowania Kazimierza Jagiellończyka. Przedstawiają one wjazd orszaku króla do miasta, przypuszczamy, że tym Królem jest Jagiełło a miastem Lublin. W XVII w. dokonano częściowej przebudowy w stylu renesansu lubelskiego, przez co polichromia stała się niewidoczna dla wiernych. Dzięki przeprowadzonemu remontowi w latach 2010- 2012 wieża wraz z punktem widokowym jest już dostępna dla turystów i mieszkańców Lublina. W czasie prac renowacyjnych odkryto również 9 krypt, z których 4 udostępnione są zwiedzającym. Wyposażenie pochodzi z 1901 r. Zostało ono wykonane w neogotyckim stylu. W stalle wmontowano siedemnastowieczne obrazy przedstawiające życie św. Brygidy. W Kościele znajduje się również umieszczony w ołtarzu głównym, ale na co dzień zasłonięty najstarszy obraz, jaki możemy oglądać w Lublinie – postać Św. Brygidy, namalowany na desce a pochodzący z pierwszej połowy XV w. Na placu obok kościoła znajduje się pomnik Jana Kochanowskiego, przeniesiony z Rynku.

Literatura

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu