Kościół Ducha Świętego w Podstolicach [historia i autorzy]

Kościół pw. Ducha Świętego w Podstolicach — kościół parafialny, wybudowany w 1870 roku, we wsi Podstolice, na miejscu poprzedniego, z którego przeniesiono trzy ołtarze. Jest zabytkiem architektury drewnianej.

Spis treści

Historia

Pierwszy kościół w Podstolicach powstał pod koniec XIII wieku, ale dopiero w wieku XVIII dokładnie opisano jego wygląd. Był on typem budowli jednonawowej, wraz z niewielką wieżą nad wejściem oraz kopułkowatą wieżyczką, w której umieszczona była sygnaturka. W kościele w tym czasie znajdowały się już cztery ołtarze. Osobno, naprzeciwko wejścia do kościoła stała dzwonnica w której były dwa dzwony.

W drugiej połowie XVIII wieku ówczesny proboszcz rozpoczął remont budynku od wymiany desek w jego wnętrzu oraz od pokrycia na nowo dachu kościelnego. W tym samym czasie kościółek został wyposażony w nowe organy. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat (do roku 1870) dokonano tylko niewielkich zmian w wystroju kościoła.

Obecny kościół w Podstolicach powstał w 1870 roku na miejscu poprzedniego kościółka. Nie posiadał on wówczas wieży, ale dobudowano ją po zniszczeniu w czasie I wojny światowej dzwonnicy stojącej obok. Ze starego kościoła, oprócz dzwonów, przeniesiono w czasie przebudowy także sygnaturkę z roku 1631 o imieniu św. Agnieszki oraz umieszczono trzy ołtarze, które przetrwały do obecnych czasów, uznane przez Wydział Konserwacji Zabytków za obiekty zabytkowe.

W roku 1878 przystąpiono do malowania prezbiterium, a dopiero w roku 1885 ozdobiono polichromią pozostałą, środkową część kościoła. Tak przygotowany kościół parafialny konsekrował 22 sierpnia 1889 roku kardynał Albin Dunajewski, biskup krakowski podczas kanonicznej wizytacji w parafii Podstolice. 7 VIII 1988 roku Ks. Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski wmurował Kamień Węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie.

W ramach przygotowań do jubileuszu 700-lecia istnienia parafii (2000 r.) przeprowadzono przy kościele wiele prac konserwacyjnych. Odnowiono obrazy w ołtarzach i odrestaurowano organy.W 1996 roku sprawiono feretron z obrazem Zesłania Ducha Świętego — patrona parafii i wizerunkiem Matki Bożej Podstolickiej, a w latach następnych zmodernizowano elektryfikację, nagłośnienie oraz zamontowano instalację przeciwpożarową i alarmową.

Parafia

Parafia Podstolice należy do najstarszych w archidiecezji krakowskiej (1291 r.). Należą do niej miejscowości: Podstolice oraz Ochojno, łącznie z ponad dwoma tysiącami mieszkańców. W ostatnich latach dokonano wielu prac konserwacyjnych. Na terenie parafii znajdują się cmentarze: przykościelny, choleryczny i parafialny oraz szereg zabytków. W parafii działa Rada Duszpasterska, Róże Rożańcowe, chór "Ziarenko", schola dziecięca "Magnificat" oraz Orkiestra Dęta "Podstolice".

Zabytki

 • Kościoła parafialnego
  • Ołtarz późnobarokowy z XVIII wieku
  • Ołtarz boczny rokokowy z drugiej połowy XVIII wieku
  • Ołtarz boczny lewy, rokokowy, z drugiej połowy XVIII wieku
  • Chrzcielnica z piaskowca
  • Krzyż procesyjny barokowy z XVIII wieku
  • Krucyfiks ludowy
  • Krzyż procesyjny, późnobarokowy z XIX wieku
  • Obraz Matki Bożej Berdyczowskiej
  • Obraz Matki Bożej Częstochowskiej barokowo-ludowy
  • Obraz Matki Bożej Częstochowskiej ludowy
  • Relikwiarz Krzyża św. z XVIII wieku
 • Parafii
  • Kapliczka z krzyżem z XIX wieku
  • Figura św. Floriana
  • Rzeźba św. Jana Nepomucena
  • Figura Wszystkich Świętych z 1872 roku
  • Posąg Chrystusa Bolesnego
  • Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
  • Kapliczka z 1875 roku

Informacje ogólne

 • proboszcz: ks. Piotr Modelski
 • odpust:
  • I — Zesłanie Ducha Świętego
  • II — NMP Matki Kościoła - Matki Bożej Podstolickiej
 • liczba mieszkańców: ok. 2150
 • adres: Podstolice 25, 32-020 Wieliczka

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu