Kościół św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie [historia i autorzy]

Kościół Świętej Marii Magdaleny w Kwieciszewie - rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się we wsi Kwieciszewo, w województwie kujawsko-pomorskim.

Historia

Świątynia została wybudowana w 1522 roku. Na początku XX wieku została rozbudowana o jedno przęsło. Budowla została wzniesiona z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Parokrotnie ulegała pożarom, ostatni miał miejsce w 1945 roku, kiedy to został podpalony przez hitlerowców. Została odbudowana w latach 1954-1960.

Architektura i wyposażenie

Jest to budowla późnogotycka, orientowana, murowana, wzniesiona z cegły z prezbiterium zbudowanym z kamienia polnego. W ołtarzu głównym umieszczona jest kopia obrazu Maryi z Dzieciątkiem namalowana przez Leonarda Torwirta z Torunia w II połowie XVI wieku i dzwon odlany w 1711 roku przez Henryka Wredena w Toruniu. Żeliwna tablica została ufundowana na pamiątkę wiktorii króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem nad Turkami w 1683.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu