Kościół św. Marcina w Kępnie [historia i autorzy]

Kościół Świętego Marcina w Kępnie − rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Kępno. Należy do dekanatu Kępno. Mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

Historia

Obecna budowla, stanęła na miejscu dawnej świątyni drewnianej, wzniesiona w stylu neobarokowym w 1911 roku. Kościół zaprojektował architekt Roger Sławski. Świątynia jest wzorowana na poklasztornym kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie na prośbę fundatora księdza Alojzego Grzybowskiego. W dniu 15 października 1911 roku ksiądz biskup Edward Likowski, konsekrował kościół. W czasie okupacji niemieckiej budowla była zamknięta, okupant urządził w niej magazyn odzieżowy. Niemcy zarekwirowali dzwony i żelazny płot cmentarza przy świątyni. Na przełomie 1999/2000 świątynia została w całości odnowiona, zostało założono ogrzewanie posadzkowe. Ponadto zostały zamontowane nowe witraże.

Wyposażenie

Ze starej drewnianej budowli zachowały się między innymi ołtarz główny z XVIII stulecia, odrestaurowany w 1911 roku, nad nim jest zamontowany witraż św. Marcina. W jednym z ołtarzy bocznych jest umieszczony obraz „Cud rozmnożenia chleba”, a w drugim figura Maryi Niepokalanej. Przy kropielnicy jest umieszczony duży Chrystus ukrzyżowany, jak i feretron klasycystyczny z obrazem Maryi z Dzieciątkiem. W świątyni można zobaczyć obrazy: portret trumienny Marcina Olszewskiego herbu Prus II, starosty wieluńskiego wykonany około 1700 roku; rzeźby barokowe: krucyfiks z tęczy dawnej świątyni wykonany około 1700 roku; Dzieciątko Jezus oraz dwie rzeźby, umieszczone dawniej w ołtarzach. Na sklepieniu przed ołtarzem głównym, na łuku malarz Tadeusz Popiel wykonał malowidło przedstawiające Królową Niebios, której hołd składają błogosławieni i święci polscy, a aniołowie rzucają pod stopy Maryi polne kwiaty. Obraz jest ozdobiony przez Korony Kazimierowskie. Na elewacji zewnętrznej świątyni jest umieszczone m.in. epitafium upamiętniające urodzenie w Kępnie Władysława Rabskiego (1865-1925), warszawskiego pisarza, publicystę i działacza politycznego oraz inne tablice upamiętniające m.in. ks. Ignacego Nowackiego, ks. Antoniego Kozłowskiego, ks. Alojzego Grzybowskiego oraz 200-lecie odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu