Klub (parlament) [historia i autorzy]

Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.

Zgodnie z regulaminami Sejmu i Senatu, klub poselski tworzy co najmniej 15 posłów, a senacki co najmniej 7 senatorów. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólny klub parlamentarny.

Parlamentarzyści podczas dyskusji mogą zabierać głos w imieniu własnym lub swoich klubów, wówczas czas wystąpienia jest zliczany dla całego klubu. Parlamentarzysta może należeć tylko do jednego klubu poselskiego, senackiego lub parlamentarnego.

Jeżeli mniejsza grupa parlamentarzystów chce mieć własną frakcję polityczną, może założyć koło.

Obecnie w Sejmie funkcjonują następujące kluby:

 • Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, do którego należy 206 posłów,
 • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, do którego należy 137 posłów,
 • Klub Poselski Twój Ruch, do którego należy 36 posłów,
 • Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, do którego należy 29 posłów,
 • Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, do którego należy 25 posłów,
 • Klub Parlamentarny Solidarna Polska, do którego należy 17 posłów.

Obecnie w Senacie funkcjonują następujące kluby i koła:

 • Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, do którego należy 62 senatorów,
 • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, do którego należy 29 senatorów,
 • Koło Senatorów Niezależnych, do którego należy 4 senatorów,
 • Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, do którego należy 2 senatorów,
 • Klub Parlamentarny Solidarna Polska, do którego należy 2 senatorów.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu