Klin odłamu [historia i autorzy]

Klin odłamu – ta część skarpy, która może ulec obsunięciu (pod wpływem ciężaru własnego, lub siły przyłożonej z zewnątrz); znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

Prosta zasada obliczania klina odłamu dla sprzętu budowlanego, np. koparko-ładowarki:

  • l – bezpieczna odległość
  • h – głębokość kopania
  • a – zasięg klina odłamu ( h * współczynnik)

l= (h *współczynnik) + 0,6 m (bezpieczna odległość)

Współczynnik dla klasy ziemi:

  • klasa 1 – 1,5
  • klasa 2 – 1,25
  • klasa 3 – 1,0
  • klasa 4 – 0,5

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu