Klasztor Franciszkanów w Opolu [historia i autorzy]

Klasztor Franciszkanów w Opolu − franciszkański dom zakonny w Opolu, wchodzący w skład Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji opolskiej, w województwie opolskim.

Kalendarium

 • ok. 1236 – pierwsza fundacja przed najazdem mongolskim.
 • 1248 – ponowna fundacja księcia Władysława opolskiego, początki budowy klasztoru i kościoła.
 • 1307 – pożar i zniszczenie klasztoru.
 • 1309 – odbudowa klasztoru, powstanie Kaplicy Piastowskiej.
 • 1313 – w Kaplicy Piastowskiej pochowano księcia Bolka I.
 • 1348 – pogrzeb wnuczki Władysława Łokietka Elżbiety świdnickiej.
 • 1356 – w podziemiach pochowano księcia Bolesława II.
 • 1401 – w krypcie pochowano Władysława Opolczyka.
 • 1497 – w kościele pochowano ściętego w Nysie księcia Mikołaja II.
 • 1516 – książę Jan II Dobry usunął franciszkanów konwentualnych, osadzając w ich miejsce franciszkanów obserwantów.
 • 1566 – bernardyni zostali wyrzuceni z Opola; stopniowa dewastacja konwentu.
 • 1605 – ponowne osiedlenie się franciszkanów konwentualnych.
 • 1615 – kolejny pożar.
 • 1631-1648 – klasztor był grabiony przez wojska protestanckie saskie i szwedzkie w czasie wojny trzydziestoletniej.
 • 1646 – ponowna odbudowa konwentu opolskiego.
 • 1655-1656 – w czasie potopu szwedzkiego w klasztorze miała siedzibę kancelaria króla polskiego Jana II Kazimierza Wazy; uniwersał opolski.
 • 1682 – pożar strawił część klasztoru.
 • 1725 – kapituła generalna przyłączyła konwent opolski do prowincji czeskiej; zerwanie związków z prowincją polską.
 • 1739 – kolejny pożar w klasztorze.
 • 1810 – sekularyzacja klasztoru, rozgrabienie dóbr.
 • 1811-1813 – kościół był w użytku gminy protestanckiej.
 • 1813 – zabudowaniach klasztornych urządzono magazyny wojskowe.
 • 1813-1814 – w klasztorze mieścił się szpital armii rosyjskiej.
 • 1820 – zabudowania zespołu stały się własnością protestantów.
 • 1899 – wybudowano 43-metrową wieżę.
 • 1945 – Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach oficjalnie przejęła klasztor, początek odbudowy i renowacji.
 • 1950 – w klasztorze otwarto prowincjalne studium filozoficzne.
 • 1951-1954 – przywrócenie wnętrzu kościoła wyglądu sprzed przebudowy przeprowadzonej przez protestantów.
 • 1967-1972 – regotyzacja prezbiterium.
 • 1970 – prowincja zamknęła studium filozoficzne.
 • 1980-1996 – w klasztorze mieścił się juniorat dla braci uzupełniających wykształcenie średnie.

Przełożeni

Od czasu, gdy klasztor należy do panewnickiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych, następujący zakonnicy pełnili urząd przełożonego konwentu opolskiego:

 • o. Korneliusz Czech – prezes, gwardian (1945-1956)
 • o. Daniel Michalski – gwardian (1956-1959)
 • o. Korneliusz Czech – gwardian (1959-1961)
 • o. Stefan Hawlicki – gwardian (1961-1962)
 • o. Piotr Szymczak – gwardian (1962-1963)
 • o. Teodor Turczyński – gwardian (1963-1967)
 • o. Arkadiusz Tobolski – gwardian (1967-1974)
 • o. Ludwik Nowicki – gwardian (1974-1977)
 • o. Jakub Kubica – gwardian (1977-1980)
 • o. Benigny Piechota – gwardian (1980-1989)
 • o. Modest Wieczorek – gwardian (1989-1991)
 • o. Tadeusz Goj – gwardian (1991-1998)
 • o. Krescencjusz Rutowicz – gwardian (1998-2004)
 • o. Iwon Siekierka – gwardian (2004-2005)
 • o. Piotr Mędrak – gwardian (2005-2007)
 • o. Klemens Waśkowski – gwardian (2007-2010)
 • o. Hubert Zabłocki – gwardian (2010- )

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu