Kit silikonowy [historia i autorzy]

Kit silikonowy (tzw. silikon) - rodzaj kitu, w którym składnikiem roboczym są polisiloksany. W budownictwie znajduje zastosowanie do uszczelniania złączy elementów budowlanych, szczelin dylatacyjnych, szyb pojedynczych i zespolonych oraz lekkich obudów stolarki budowlanej.

Podział

Przykłady mas silikonowych:

  • silikony uniwersalne
  • silikony sanitarne (z dodatkiem fungicydów)
  • silikony N (neutralne)
  • silikony szklarskie
  • silikony do akwariów (nietoksyczne dla ryb)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu