Katarzyna Bratkowska [historia i autorzy]

Katarzyna Bratkowska (ur. 1972) - działaczka ruchów kobiecych i lewicowych, feministka i krytyczka literacka, córka dziennikarza Stefana Bratkowskiego.

Absolwentka filologii polskiej UW oraz Szkoły Nauk Społecznych PAN. Działaczka Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników, Grupy Same o Sobie, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini składu hiphopowego Duldung.

Doktorantka prof. Marii Janion i prof. Krystyny Kłosińskiej. Publikowała m.in. "ResPublice Nowej", "Kurierze Czytelniczym", "Biuletynie Ośki", "Czasie Kultury", a także w książkach: Krytyka feministyczna; Ciało, płeć, literatura; Siostry i ich kopciuszek. Wykładała na gender studies UW, obecnie wykłada w Wyższej Szkole Dziennikarstwa, współorganizatorka Manif i wieców. W 2006 roku powołała do życia nieformalną grupę Pro Choice 2006, która to grupa została przekształcona została w Stowarzyszenie Same o Sobie. S.O.S.!. Działa na rzecz przywrócenia prawa do legalnej aborcji w Polsce.

Inicjatorka akcji "Aborcyjny coming out". W roku 2006 Gazeta Wyborcza nominowała ją do tytułu Kobieta Roku.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu