Kapitaliki [historia i autorzy]

Kapitaliki ( – główny) – litery i cyfry o wyglądzie wersalików i wielkości liter tekstowych bez wydłużeń górnych i dolnych.

Prawdziwe kapitaliki są zaprojektowane w foncie wraz z majuskułą i minuskułą, dzięki temu grubość wszystkich liter, jak i światła między nimi, jest optycznie zrównoważona. W fontach OpenType, które mają zaprojektowane kapitaliki, można je uzyskać za pomocą funkcji zecerskiej.

Spis treści

Pseudokapitaliki

Jeśli nie dysponujemy fontami z prawdziwymi kapitalikami możemy je stworzyć automatyczne w każdym edytorze tekstu lub programie DTP, który udostępnia taką funkcję. Funkcja ta odpowiednio pomniejsza wersaliki, aby przypominały kapitaliki. Wadą tak wygenerowanych kapitalików jest zbyt cienka kreska litery, za małe światła międzyliterowe oraz zaburzone proporcje liter (są one zbyt wąskie), przez co tekst nimi złożony jest za jasny i ma za wąskie światła międzyliterowe w stosunku do tekstu złożonego minuskułą lub majuskułą tego samego fontu.

We współczesnej typografii panuje tendencja do projektowania w nowych krojach pisma kapitalików o wysokości nieznacznie większej od średniej linii pisma co bardzo poprawia ich czytelność, natomiast przy użyciu starszych krojów zaleca się ręczne niewielkie powiększenie ich stopnia.

Zastosowanie kapitalików

  • inskrypcje nakamienne, nagrobki
  • tytuły i śródtytuły
  • akronimy
  • żywe paginy
  • wyróżnianie słów lub krótkich wyrażeń – np. hasła w słownikach, nazwy własne w podręcznikach

Przykład

Wyraz PRZYKŁAD złożony kapitalikami w otoczeniu minuskuły i majuskuły.

! Wersaliki ! Kapitaliki ! Kapitaliki
z majuskułą |- | Pierwszy PRZYKŁAD składu | Pierwszy przykład składu | Pierwszy Przykład składu |- | DRUGI PRZYKŁAD składu | DRUGI przykład składu | DRUGI Przykład składu |- | TRZECI PRZYKŁAD SKŁADU | TRZECI przykład SKŁADU | TRZECI Przykład SKŁADU |- ! colspan=3 | Przemieszane |- | colspan=3 | Tekst zwykły WERSALIKI kapitaliki MAŁE WERSALIKI Kapitaliki Z Majuskułą zwykły tekst. |}

Skróty klawiaturowe

  • Adobe InDesign – ++
  • CorelDRAW – ++
  • Microsoft Word – ++

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu