KSEON Optivum [historia i autorzy]

KSEON Optivum – internetowy system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, działający na terenie prawie całej Polski. System wykonany przez VULCAN.

Działanie systemu

Gdy rozpocznie się rejestracja do systemu, należy podać imię, nazwisko, PESEL, hasło do logowania się do systemu oraz telefon kontaktowy. Można także podać adres e-mail. Otrzymujemy wtedy specjalny login, który jest tworzony z pierwszych trzech liter imienia, nazwiska oraz pięciu cyfr identyfikacyjnych. Można się wtedy zalogować, podając login oraz hasło. Po zalogowaniu, wpisuje się do systemu swoje dane osobowe, a następnie układa się listę max. 3 szkół (bez względu na kolejność). Później przechodzi się do wyboru kierunku nauki (w przypadku technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej kierunek jest zawodem, w którym uczeń będzie się specjalizował po zakończonej szkole). Można wybrać dowolną liczbę kierunków w dowolnej spośród wybranych przez siebie szkół. W przypadku wyboru kierunków, należy uważać na kolejność – jeżeli uczeń gimnazjum posiada odpowiednią liczbę punktów na dostanie się do wszystkich wybranych przez siebie kierunków, wówczas dostaje się do pierwszego.

Ważny jest także wybór języka – należy ułożyć listę języków obcych nowożytnych, których uczeń chciałby się uczyć w szkole ponadgimnazjalnej. Każdy język musi mieć określony poziom:

  • Od podstaw – uczeń nie uczył się wcześniej tego języka bądź uczył się w szkole/prywatnie, lecz chce rozpocząć naukę od początku
  • Kontynuacja – uczeń uczył się tego języka w szkole bądź prywatnie i osiągnął poziom gimnazjum; chce kontynuować naukę języka

Po uzupełnieniu formularzy z danymi osobowymi, wyborem szkoły oraz języka, należy wydrukować gotowe podanie oraz przekazać je rekrutantowi w szkole, której kierunek został wybrany jako pierwszy na liście kierunków.

Po zakończeniu przyjmowania podań (w przypadku 2012 roku: 25 czerwca 2012 roku, godzina 12:00), należy uzupełnić formularze osiągnięć (oceny końcowe z przedmiotów w gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, ocena zachowania, konkursy na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim z zajęciem I, II lub III miejsca, ewentualnie zdobycie tytułu laureata, finalisty lub wyróżnionego). System automatycznie wylicza punkty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania waha się pomiędzy 190 a 220, w zależności od województwa) oraz przesyła je do szkół. Jeżeli podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, należy do dnia 2 lipca (w przypadku 2012 roku) zanieść do szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli szkoła przyjmie ucznia, to musi on do dnia 9 lipca (w przypadku 2012 roku) zanieść oryginały ww. dokumentów.

Od dnia 10 lipca (w przypadku 2012 roku), od godziny 10:00, w systemie KSEON Optivum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych znajdują się listy przyjętych do danej szkoły. Jeżeli ucznia nie ma na żadnej liście spośród wybranych przez siebie szkół, nie zakwalifikował się do szkoły ponadgimnazjalnej. W takim wypadku, sprawdza w Internecie lub w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej, gdzie zostały wolne miejsca. Następnie do dnia 31 sierpnia (w przypadku 2012 roku) ma obowiązek zanieść do takiej szkoły wszystkie wymagane dokumenty.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu