Kąt fazowy [historia i autorzy]

Kąt fazowy sygnału sinusoidalnego jest to kąt będący argumentem funkcji sinus (lub cosinus) opisującej dany przebieg.

Dla sygnału:

y(t) = A sin(ωt + ψ)

kątem fazowym jest wartość ωt+ψ. Niekiedy w powyższym równaniu używa się funkcji cosinus, pamiętając, że .

W przypadku dwóch funkcji o tej samej częstotliwości

y1 = A1 sin(ωt + ψ)
y2 = A2 sin(ωt + ψ + φ)

wielkość φ nazywana jest przesunięciem fazowym między sygnałami y1 a y2.

W ogólnym przypadku, amplitudy sygnałów A1 i A2 mogą być różne.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu