Jerzy Wiśniewski [historia i autorzy]

Jerzy Wiśniewski (ur. 1 stycznia 1928 w Kołakach Kościelnych, zm. 30 października 1983 w Krakowie) - polski historyk, genealog, badacz dziejów osadnictwa w Polsce.

Od 1951 - pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, od 1974 - kierownik i redaktor Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Polski Średniowiecznej w Krakowie. W 1951 uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim magisterium z historii. Następnie w 1960 uzyskał doktorat, a w 1965 habilitację. Od 1974 profesor. Redaktor Polskiego Słownika Biograficznego.
Pochowany jest na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Jego imieniem nazwano jedną z ulic w Krakowie w dzielnicy VIII.

Praca naukowa

Obok historii osadnictwa, zainteresowania naukowe Wiśniewskiego obejmowały też onomastykę. Współpracował m.in. ze Słownikiem starożytności słowiańskich, publikował na łamach pisma Onamastica.

Twórczość

  • "Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1579" (1959) (współautor)
  • "Miasta polskie w tysiącleciu" (1965, 1967) (współautor)
  • "Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-ruskolitewskim od końca XIV do połowy XVII wieku" (1964)
  • "Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do końca XIX wieku" (1963)
  • "Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do końca XVII wieku" (1965)
  • "Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku" (1967)
  • "Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku" (1975)
  • "Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku" (1989)
  • "Osadnictwo tatarskie w Sokólskim i na północnym Podlasiu" (1991)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu