Jałowa martwica kości [historia i autorzy]

Jałowe martwice kości (łac. necrosis aseptica ossium, syn. necrosis ischaemica, osteochondrosis, osteochondritis, epiphysitis, chondroosteonecrosis) – grupa chorób, których wspólną cechą jest nekroza kości lub jej fragmentów, niezwiązana z udziałem zakażenia drobnoustrojami. Jako przyczynę powstawania martwic aseptycznych uznaje się zaburzenie ukrwienia jądra kostnienia kości, powstałe na różnorodnym tle (zator, uraz, zakrzep, itp.). Początkowo martwy fragment kostny ulega resorpcji, a następnie zostaje odbudowany. Na skutek działania sił i obciążeń, odbudowywany fragment ulega często deformacji. Choroby te występują szczególnie często w wieku dziecięcym i u osób młodych; w zależności od miejsca występowania (znanych jest ponad 40) martwicy aseptycznej wyróżnia się szereg jednostek chorobowych, o zazwyczaj eponimicznych nazwach.

Termin jałowej martwicy kości wprowadził do medycyny w 1910 roku niemiecki chirurg Georg Axhausen (1877-1960).

Choroba Synonim Lokalizacja zmian
Choroba Perthesa Martwica typu Legga-Calvégo-Waldenströma-Perthesa Głowa i szyjka kości udowej
Choroba Freiberga-Köhlera II osteochondrosis metatarsophalangelais iuvenilis deformans Głowa II rzadziej III kości śródstopia
Choroba Osgooda-Schlattera osteochondropathia, osteochondrosis tuberositatis tibiae Guzowatość kości piszczelowej
Choroba Scheuermanna kyphosis dorsalis iuvenilis Płytki graniczne trzonów kręgów
Choroba Köhlera I osteonecrosis aseptica ossis navicularis tarsi Kość łódkowata
Choroba Kienböcka necrosis ossis lunati Kość księżycowata
Choroba Haglunda osteonecrosis apophysitis calcanei Nasada kości piętowej
Choroba Königa osteochondrosis dissecans König Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna kolana
Choroba Blounta piszczel szpotawa, tibia vara Bliższa przyśrodkowa część przynasady i nasady kości piszczelowej
Choroba Pannera necrosis aseptica capituli humeri Główka kości ramiennej
Choroba Preisera Kość łódeczkowata

Etiologia

Do czynników etiologicznych zalicza się :

  • urazy
  • leki (sterydy, leki przeciwwirusowe)
  • alkohol
  • toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów
  • chemioterapia
  • choroby dekompresyjne
  • choroby krwi (anemia sierpowata)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu