Instytut Wymiaru Sprawiedliwości [historia i autorzy]

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – polska placówka naukowa (jednostka budżetowa) z siedzibą w Warszawie, której celem są działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z międzynarodowymi standardami prawnymi, w tym zwłaszcza z wymogami normatywnymi Unii Europejskiej.

Spis treści

Historia

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał w 1990 w wyniku połączenia Instytutu Badania Prawa Sądowego i Instytutu Problematyki Przestępczości. Początkowo funkcjonował jako jednostka badawczo-rozwojowa. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 roku Instytut został przekształcony w jednostkę budżetową. W 2012 roku utrzymanie Instytutu kosztowało ok. 3,3 mln zł rocznie.

Zadania

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości do zadań Instytutu należą:

 • Prowadzenie badań dotyczących tworzenia, stosowania i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. W szczególności:
  • funkcjonowanie instytucji prawnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości
  • kierunki orzecznictwa sądowego
  • funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości
  • przyczyny i uwarunkowania naruszeń prawa
  • rozmiary, struktura i dynamika przestępczości oraz innych zjawisk i zachowań dewiacyjnych
  • problematyka wykonywania kary oraz resocjalizacji przestępców
  • instytucje prawa polskiego na tle porównawczym, w tym zgodności prawa polskiego z normami i standardami prawa międzynarodowego i europejskiego
 • Współpraca z organizacjami i placówkami, w szczególności z
  • Komisją Europejską oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie zbierania i wymiany danych o przestępczości oraz wymiarze sprawiedliwości
  • innymi instytucjami, w tym zwłaszcza placówkami naukowo-badawczymi, w kraju i za granicą
 • Pozostałe zadania:
  • działalność wydawnicza i dokumentacyjna
  • opracowywanie analiz i ekspertyz
  • organizowanie seminariów i konferencji

Struktura

Sekcje

Instytut dzieli się na trzy sekcje:

 • Sekcja Prawa Cywilnego
 • Sekcja Prawa Karnego i Kryminologii
 • Sekcja Analiz Statystycznych i Realizacji Badań

Kierownictwo

Dyrektorem Instytutu jest prof. Andrzej Siemaszko, a przewodniczącym Rady Naukowej prof. Marek Mozgawa. Członkami Rady są m.in. prof. Marek Safjan i dr hab. Maciej Szpunar. W przeszłości byli tam także prof. Tadeusz Ereciński, prof. Lech Paprzycki, prof. Eleonora Zielińska i prof. Adam Zieliński.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu