Instytut Mazurski [historia i autorzy]

Instytut Mazurski w Olsztynie - placówka naukowo-badawcza, założona w 1943 przez konspiracyjny Związek Mazurów w Radości koło Warszawy. Od 1945 siedziba główna Instytutu znajdowała się w Olsztynie. Od 1948 Instytut był stacją naukową Instytutu Zachodniego w Poznaniu, by w 1953 przejść pod opiekę Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Instytut Mazurski prowadził prace badacze związane z regionem Warmii i Mazur, oraz wydawał pismo naukowe będące zalążkiem późniejszych Komunikatów Mazursko-Warmińskich.

Kontynuatorem Instytutu Mazurskiego jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu