I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy [historia i autorzy]

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – dębickie liceum ogólnokształcące. Jest to najstarsza szkoła średnia w powiecie dębickim. Została założona w 1900 roku, a w obecnym budynku znajduje się od 1905 roku. Obecnie uczniów rekrutuje się do 8 klas o zróżnicowanych profilach. Szkoła od wielu lat cieszy się dużą renomą.

Rys historyczny

Początki dębickiej szkoły średniej sięgają czasów austriackich i wiążą się z osobą burmistrza Henryka Zauderera, w którego umyśle pod koniec XIX wieku narodził się pomysł założenia w Dębicy gimnazjum. Pomysł ten wziął się z faktu wzrostu liczby mieszkańców miasta oraz wzrostu liczby rodzin mających aspiracje do kształcenia swoich dzieci. Starania Zauderera zakończyły się sukcesem. Gimnazjum powołane zostało ostatecznie na mocy reskryptu Ministra Wyznań Religijnych i Oświaty i 31 sierpnia 1900 roku szkoła rozpoczęła działalność jako Gimnazjum im. Franciszka Józefa. Lekcje odbywały się początkowo w czterech wynajmowanych pokojach, później zakupiono kamienicę, która była siedzibą Gimnazjum do roku 1907. W 1907 roku ukończono budowę budynku przy ulicy Słowackiego, który jest siedzibą szkoły do dzisiaj. W pierwszym roku działalności w Gimnazjum kształciło się 83 uczniów, pod kierunkiem dwóch stałych nauczycieli. W latach 1901-1919 liczba uczniów wahała się od około 200, a w czasie I wojny światowej do ponad 400.

W wyniku działań wojennych gmach budynku został poważnie zniszczony, a wielu uczniów i nauczycieli poniosło śmierć w czasie późniejszych walk o granice odrodzonej Polski. 9 czerwca 1925 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało Dębickiemu Gimnazjum imię króla Władysława Jagiełły. W roku szkolnym 1925-1926 dokonano zmian programowych i organizacyjnych szkoły. W okresie międzywojennym kształciło się rocznie przeciętnie 500 uczniów (od około 200 do 700) pochodzących z Dębicy i okolicznych wiosek. W szkole działały chór, orkiestra, teatr, koła zainteresowań, organizacje harcerskie.

W czasie okupacji hitlerowskiej, Niemcy nie zgodzili się na działalność szkoły ogólnokształcącej średniej, jednak wyrazili zgodę na otwarcie w jej budynku szkoły kupieckiej. Pod jej szyldem w konspiracji odbywały się tajne komplety. Wielu uczniów poległo w walkach z okupantem. 1 października 1944 roku Dębickie Gimnazjum i Liceum wznowiło działalność w Ropczycach, gdyż wskutek toczących się w okolicach Dębicy walk frontowych ludność została ewakuowana do tego miasta. 1 lutego 1945 roku szkoła wróciła do swego dębickiego budynku, bardzo zresztą zniszczonego.

W latach 50., decyzją władz odebrano szkole jej dotychczasowego patrona. W roku szkolnym 1972/1973 kuratorium oświaty nadało szkole nowego patrona Jana Wiktora. Decyzja ta nie spotkała się z powszechną aprobatą. W roku 1989, na mocy jednogłośnej decyzji Rady Pedagogicznej przywrócono liceum patrona – Władysława Jagiełłę.

Poczet dyrektorów

 • Józef Szydłowski (1900-1918)
 • Michał Staroń (1918-1919)
 • Piotr Passowicz (1919-1925)
 • ks. Błażej Kotfis (1925-1932)
 • Franciszek Sadowski (1933-1948)
 • Zofia Hołubowicz (1948-1949)
 • Jan Czychin (1949-1954)
 • Wiktor Pietrzykowski 1954-1964)
 • Edmund Galas (1964-1987)
 • Stanisław Kłok (1987-1991)
 • Ryszard Pękala (od 1991)

Absolwenci

 • Tadeusz Łomnicki – aktor
 • Krzysztof Penderecki – kompozytor
 • Wilhelm Mach – pisarz
 • Jan Wiktor – pisarz
 • Karol Chmiel – porucznik Wojska Polskiego
 • Józef Rymut – pułkownik Wojska Polskiego
 • August Kowalczyk – aktor
 • Bolesław Stachoń - gen. bryg. pilot (Uczęszczał do Gimnazjum w latach: 1907-1914r.)
 • Karol Rudolf - gen. bryg.
 • Stanisław Waltoś - profesor nauk prawnych
 • Mateusz Borek - dziennikarz, komentator sportowy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu