Hiponatremia [historia i autorzy]

Hiponatremia (dosłownie: niedobór sodu we krwi) – chorobowy stan obniżonego poziomu sodu w surowicy krwi. U ludzi, spadek poniżej normalnego poziomu, wynoszącego 135-145 mmol/l.

Spis treści

Przyczyny i etiopatogeneza

Schorzenie to jest przeważnie następstwem innych zespołów chorobowych. Może być skutkiem odwodnienia lub przewodnienia.

Ostra hiponatremia połączona z obrzękiem mózgu jest najczęściej skutkiem przyjmowania nadmiernych ilości wody (tzw. „zatrucie wodne”) podczas wysiłku fizycznego (np. biegu maratońskiego), może prowadzić do śmierci.

Objawy

Objawy kliniczne zależą od ciężkości i szybkości narastania hiponatremii. Często nie dają się oddzielić od objawów związanych z hipowolemią i schorzeń, które predysponują do powstania zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Przewlekła hiponatremia daje mniejsze objawy neurologiczne niż ostra, co jest związane z mniejszym obrzękiem mózgu. Najczęściej objawy występują, gdy poziom sodu w surowicy spada poniżej 110 mmol/l.

Leczenie

Wyrównywanie niedoboru nie może być szybsze niż 10mEq/l/dobę, gdyż grozi mielinolizą mostu.

Pseudohiponatremia

Hiponatremię występująca przy normalnej lub zwiększonej osmolalności osocza krwi nazywa się pseudohiponatremią. Jest ona związana z przypadkami wyjątkowo znacznie zwiększonych ilości substancji lipidowych lub białkowych we krwi, co powoduje nieprawidłowy wynik badania sodu.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu