Herb powiatu chrzanowskiego [historia i autorzy]

Herb powiatu chrzanowskiego ma postać tarczy dwudzielnej, zawierającej:

  • w polu prawym: wizerunek Orła Białego (połuorzeł) w koronie, w czerwonym polu;
  • w polu lewym: postać świętego Mikołaja (patrona parafii w śródmieściu Chrzanowa) w szatach pontyfikalnych i w mitrze biskupiej, z trzema złotymi kulami w ręce prawej i pastorałem w ręce lewej.

Obecny herb powiatu chrzanowskiego wprowadzono 14 października 2000r , wkrótce po powołaniu powiatu w wyniku reformy administracyjnej Polski. Postać świętego Mikołaja nawiązuje do dawnego herbu Chrzanowa, używanego przed włączeniem miasta do Księstwa Warszawskiego. Równocześnie z herbem w 1999 roku wprowadzono także flagę powiatu chrzanowskiego.

Istniejący przed reformą administracyjną z roku 1975 powiat chrzanowski posiadał odmienny herb, na którym widniały: gałązka laurowa, koło zębate oraz koło szybu kopalni.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu