Herb Dębicy [historia i autorzy]

Bieżący wygląd herbu miasta Dębicy został określony przez uchwałę nr XXXVII/491/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, chorągwi (flagi z herbem) i pieczęci miasta Dębicy:

Ustanawia się herb Miasta Dębicy przedstawiający w polu czerwonym białego (srebrnego) wspiętego Gryfa ze złotym dziobem, językiem, szponami i pazurami.

Zmian w dotychczasowym herbie dokonano po konsultacji ze specjalistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

  • tarcza herbowa ma inny kształt,
  • usunięto koronę znad tarczy herbowej,
  • gryf jest zwrócony w prawą stronę heraldyczną w postawie na tylnych łapach.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu